Šolska dokumentacija

Izjava o dostopnosti

Letni delovni načrt za šolsko leto 2023-24

POROČILO O REALIZACIJI LDN šol. l. 2022/23

Obvestilo o imenovanju

Izobraževanje na domu-pomembne informacije za starše 2023/24

Vzgojni načrt Osnovne šole Žirovnica, Hišni red, Pravila šolskega reda:

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, vloga za dodelitev statusa perspektivnega športnika

Vloga status OŠ ŽIROVNICA

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI- 1_9_2023

Vloga za subvencioniranje šole v naravi

Načrt šolski poti

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Vloga za izdajo nadomestne listine

VLOGA ZA IZDAJO NADOMESTNE JAVNE LISTINE

Pravilnik o sistemizaciji

Pravilnik o sistemizaciji

Seznam DM in opisi DM

Samoevalvacijsko poročilo

Aktivne in sodobne metode poučevanja-samoevalvacija 2022

Program dela, finančni in kadrovski načrt

Program dela, finančni in kadrovski načrt OŠ Žirovnica za leto 2024

Poslovnik o delu sveta staršev

Poslovnik o delu sveta staršev

Poslovnik o delu sveta zavoda

Poslovnik o delu sveta zavoda

Poslovnik šolske kuhinje

Poslovnik šolske kuhinje_okt 2023

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Razvojni načrt

Razvojni načrt 2018-2023

 

Dostopnost