Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad vsem učencem nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov. Učenci prve triade brezplačno prejmejo tudi delovne zvezke.

Učbeniški sklad vključuje tudi učbenike, slovarje in atlase v razrednih knjižnicah, ki jih učenci uporabljajo pri pouku.

Izposoja učbenikov iz sklada poteka v zadnjem tednu počitnic, natančen urnik izposoje je v drugi polovici avgusta objavljen na šolski spletni strani. Učenci prve triade učbenike in delovne zvezke prejmejo prvi šolski dan.

Vračilo učbenikov poteka po dogovorjenem urniku v zadnjem tednu pouka.

Učence in starše naprošamo, da izposojene učbenike zavijejo v prozorno samolepilno folijo ali v ovitek, ki ga ob koncu leta lahko odstranijo. V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, morajo učenci uničene ali izgubljene učbenike nadomestiti z novimi oz. poravnati ustrezno odškodnino.

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin najdete pod zavihkom Seznami potrebščin.

Dostopnost