Šolski koledar

Šolsko leto ima 188 šolskih dni. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji.

Prvo ocenjevalno obdobje 1.–9. razred od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024
Drugo ocenjevalno obdobje 1.–8. razred od 1. februarja 2024 do 24. junija 2024
9. razred od 1. februarja 2024 do 14. junija 2024

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo v zadnjem tednu vsakega ocenjevalnega obdobja.

Informativna dneva za vpis v srednje šole:

  • petek, 16. februar 2024
  • sobota, 17. februar 2024

 

POČITNICE
POČITNICE OD DO
JESENSKE ponedeljka, 30. oktobra 2023 petka, 3. novembra 2023
NOVOLETNE ponedeljka, 25. decembra 2023 torka, 2. januarja 2024
ZIMSKE ponedeljka, 19. februarja 2024 petka, 23. februarja 2024
PRVOMAJSKE sobote, 27. aprila 2024 četrtka, 2. maja 2024
POLETNE srede, 26. junija 2024 sobote, 31. avgusta 2024

Pouka prosti dnevi so še:

  • četrtek, 8. februar 2024, Prešernov dan;
  • ponedeljek, 1. april 2024, velikonočni ponedeljek;

petek, 3. maj 2024, pouka prost dan v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole.

 

Učenci, ki bodo ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki bodo ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko opravljajo popravne izpite iz več predmetov.

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
15. 6.–28. 6. 2024 1. rok učenci 9. razreda
26. 6.– 5. 7. 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. 8.–30. 8. 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

IZPITNI ROKI ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. 5. – 15. 6. 2024 1. rok učenci 9. razreda
3. 5.–23. 6. 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. 8.–30. 8. 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 6. in 9. razreda opravljajo v maju. Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja ni več. Za učence 9. razreda poteka preverjanje iz slovenščine in matematike, tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister za vsako šolo posebej.

Sprememba Zakona o osnovni šoli od šolskega leta 2013/14 dalje uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi v šestem razredu. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja učenci 6. razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

 Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja obvestila s posebnim obvestilom.

 Termini:

  

MESEC DATUM AKTIVNOST
september četrtek, 1. 9. 2023 objava tretjega predmeta za učence 9. razreda

 

maj

četrtek, 7. 5. 2024 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred.
ponedeljek, 9. 5. 2024 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred.
sreda, 13. 5. 2024

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred – fizika

NPZ iz tujega jezika za 6. razred.

 Učenci 9. razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni v ponedeljek, 3. junija 2024, učenci 6. razreda pa v petek, 7. junija 2024.

 

Dostopnost