Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih dejavnosti, v katere se učenci vključijo prostovoljno. Sezname in prijavnice za interesne dejavnosti za posamezne razrede bodo učenci dobili ob začetku šolskega leta. V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali naslednje interesne dejavnosti:

RAZRED INTERESNA DEJAVNOST
1. razred planinski krožek, pravljični krožek, otroški pevski zbor
2. razred planinski  krožek, otroški  pevski zbor, igre z žogo, pravljični krožek
3. razred otroški pevski zbor, planinski krožek, likovna ureditev šole, računalništvo, pravljični krožek, bal a vis x, zeliščarstvo šolskega vrta, igre z žogo, o čebelah, šiviljstvo
4. razred

planinski krožek, otroški pevski zbor, zeliščarstvo šolskega vrta, mlajša gledališka skupina, likovna ureditev šole,

kolesarski izpit, atletika, o čebelah, šiviljstvo

5. razred

planinski krožek, mladinski pevski zbor, kuharski krožek, zeliščarstvo šolskega vrta, mlajša gledališka skupina,

robotika, atletika, šahovski krožek, šiviljstvo, šolski čebelnjak, o čebelah, dekoracija šole

6. razred

prostovoljstvo, šolski čebelnjak, dekoracija šole,  planinski  krožek, mladinski  pevski  zbor,  gledališka

skupina, mladi kolesarji, kuharski krožek, ročne ustvarjalnice, zeliščarstvo šolskega vrta, debatni klub, šahovski krožek

7. razred

prostovoljstvo, šolski čebelnjak, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina,

mladi kolesarji, debatni klub, šahovski krožek, ročne ustvarjalnice

8. razred

prostovoljstvo, šolski čebelnjak, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina,

mladi kolesarji, debatni klub, podjetniški krožek, šahovski krožek, ročne ustvarjalnice

9. razred

prostovoljstvo, šolski čebelnjak, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina,

mladi kolesarji, debatni klub, podjetniški krožek, šahovski krožek, ročne ustvarjalnice

 

Dostopnost