Namenitev dela dohodnine

Šolski sklad OŠ Žirovnica je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz namenitve dela dohodnine za leto 2024.Na vas se obračamo s prošnjo, da del dohodnine (do največ 0,3 %) namenite našemu šolskemu skladu.
Z namenom zagotavljanja enakih možnosti se bodo zbrana sredstva iz tega naslova uporabila za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (prvi odstavek 135. člena ZOFVI-M).

V kolikor se odločite, da boste del dohodnine namenili Šolskemu skladu OŠ Žirovnica, je potrebno izpolniti obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine«, kar lahko storite na dva načina:

Izpolnite priloženi obrazec s svojimi podatki in vpišite odstotek dohodnine (do največ 0,3 %), ki ga namenjate Šolskemu skladu OŠ Žirovnica (razliko do 1 % lahko namenite še drugim upravičencem). Obrazec odnesete ali pošljete na pristojni davčni urad.

Če želite, lahko obrazec odda vaš otrok v tajništvo šole in ga bo davčnemu uradu dostavila šola. Dostop do obrazca za namenitev dela dohodnine pripenjamo v prilogi.

Obrazec za namenitev dela dohodnine

Elektronsko − preko portala e-Davki

e-Davki

Zahtevani podatki:
Zavezanec: Šolski sklad OŠ Žirovnica
Davčna številka: 55702759
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra, zato vas prosimo, da zahteve oddate do konca leta 2024.
Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

V imenu učencev se za vaše prispevke iskreno zahvaljujemo!


Upravni odbor Šolskega sklada

Dostopnost