Razred/

oddelek

Skupaj Razredničarka/razrednik; poučuje
1. a 26

Mojca Velepec razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: mlajša gledališka skupina;

Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; jutranje varstvo;

ID: mladi planinci; kolesarski izpit;

1. b 27

Irena Bohinec, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: mladi planinci;

Barbara Letonja, druga učiteljica v 1. razredu; podaljšano bivanje;

ID: verižni eksperiment v 1. razredu;

2. a 19

Katja Lah, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: urejanje šolske spletne strani; mlajša gledališka skupina;

2. b 19

Veronika Pšenica, razredni pouk;

ID: Bal A Vis X v 2. razredu;

3. a 21

Jolanda Klobasa, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: likovno urejanje šolskega prostora;

3. b 21

Meta Zupan, razredni pouk;

ID: prometni krožek in kolesarski izpit; čebelarski krožek;

  133 UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA
4. a 19

Majda Rikanović, razredni pouk; jutranje varstvo; podaljšano bivanje;

Bal A Vis X v 1. in 4. razredu;

4. b 19

Petra Sedminek Malnar, razredni pouk;

ID: zeliščarstvo šolskega vrta;

4. c 19

Ana Oblak, razredni pouk; podaljšano bivanje;

ID: pravljični krožek za učence od 1. do 3. razreda;

5. a 26

Klavdija Peljhan, razredni pouk;

ID: kuharski krožek za učence 5. razreda;

5. b 28

Anja Lukan, razredni pouk; podaljšano bivanje;

 

6. a 22 Renata Berce, matematika;
6. b 23

 Suzana Jenko, šport, podaljšano bivanje;

ID: naj športnik;

  156 UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA
7. a 21 Nataša Černe, angleščina;
7. b 20

Maša Harej, šport; podaljšano bivanje;

IP: šport za zdravje;

8. a

 

21

Gregor Pungaršek, matematika; tehnika in tehnologija; laborant; IP: robotika v tehniki; elektronika z robotiko; NIP: tehnika in tehnologija; ID: priprava na kolesarsko tekmovanje; robotika;
8. b 20

Slavica Magdič, glasbena umetnost;

ID: otroški in mladinski pevski zbor; priprava kulturnih prireditev;

9. a 21

Eda Drmota, angleščina;

NIP: angleščina v 1. razredu, podaljšano bivanje;

9. b 22

 Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina;

IP: radio; ID: gledališka skupina za učence 6. in 8. razreda; urejanje šolske

spletne strani; priprava kulturnih prireditev;

  125 UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA
  414 UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA

 

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice; geografija, IP: turistična vzgoja; ID: podjetniški krožek;

 • Polona Kus, knjižničarka; angleščina; mladinski tisk; učbeniški sklad;
 • Irena Pirc, psihologinja; šolska svetovalna delavka; ID: prostovoljstvo;
 • Darija Zupan, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč učencem;
 • Leja Mehmedovič, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč učencem; ID: Bal A Vis X;
 • Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; podaljšano bivanje; dodatna strokovna pomoč; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska skupnost učencev; branje s pomočjo efekt generatorja
 • Karmen Kosem, angleščina;
 • Borut Fajfar: fizika, tehnika in tehnologija, računalnikar; IP: obdelava gradiv – les;
 • Tina Fister, slovenščina; podaljšano bivanje;
 • Nadja Bergant, biologija; kemija; gospodinjstvo; vodja šolske prehrane; IP: poskusi v kemiji; sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence razreda;
 • Meta Čuk, zgodovina, likovna umetnost; podaljšano bivanje IP: likovno snovanje 1;
 • Saša Habjan, podaljšano bivanje;
 • Metka Jerman, slovenščina; ID: debatni klub;
 • Saša Habjan, podaljšano bivanje, jutranje varstvo;
 • Saša Sprinčnik, matematika;
 • Nataša Šturm, biologija, naravoslovje in gospodinjstvo; IP: rastline in človek;
 • Tina Perše, matematika; podaljšano bivanje;
 • Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka; šport za sprostitev; ID: igre z žogo za učence 2. in 3. razreda; organizacija športnih tekmovanj in srečanj;
 • Magda Češek, likovna umetnost; IP: likovno snovanje 2, 3;
 • Maja Jazbec, podaljšano bivanje; IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v , 5 in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu;
 • Saša Eržen, geografija; podaljšano bivanje; domovinska in državljanska kultura in etika; IP: filmska vzgoja; ID: gledališka skupina 7. in 9. razred;
 • Florijan Likar, zgodovina, podaljšano bivanje;
 • Magda Papler, ID: računalništvo za učence razreda;
 • Andreja Mašič Zupan, NIP računalništvo za učence 4., 5. in 6. razreda;
 • Maša Hribernik, ID: otroški pevski zbor in 2. razreda.

Učiteljice in učitelji podaljšanega bivanja:

OPB 1

Maša Harej, Tina Fister, Barbara Letonja

OPB 2

Saša Eržen, Barbara Letonja, Maša Harej

OPB 3

Maša Harej, Maja Jazbec, Eda Drmota

OPB 4

Marija Jerala, Anja Lukan

OPB 5

Nataša Šturm, Anja Lukan, Tina Perše, Ana Oblak, Eda Drmota, Nadja Bergant

OPB 6

Florijan Likar, Suzana Jenko

OPB 7

Saša Habjan, Gregor Pungaršek

 

Šolska svetovalna služba: Irena PIRC

Šolska knjižnica: Polona KUS

Vodja šolske prehrane: Nadja BERGANT

Računovodsko-

administrativna dela:

Šolska kuhinja:

Tehnično-vzdrževalna dela:

Čiščenje:

Blanka TRAMTE

Andraž VOZELJ

Janez TAVČAR

Marija VALENTINČIČ

Magda PAPLER

Renata PRISTAVEC

Matevž MLINAR

Sonja BULOVEC

Marija DOBRAVEC

Tanja PAJEK

 

Zdenka KOŠIR

 

Marija VALENTINČIČ

 

Radojka KOVAČEVIČ

 

Mateja BALOH

 

Gordana DABIŽLJEVIČ

 

Tatjana PRIMC

 

Marjeta KOVAČ

 

Nina Mrak

 

Romana JALEN

 

 

 

Anica ARNOL

 

 

 

Nina MRAK

 

Koledar dogodkov

avgust 2021
PTSČPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« Jul   Sep »

nadomescanja

Dostopnost