Zaposleni

Učiteljice in učitelji razredniki:

Razred/oddelek Skupaj Razredničarka/razrednik; poučuje
1. a 26 Katja Lah, razredni pouk; jutranje varstvo; ID: urejanje šolske spletne strani; mala gledališka skupina 4.–5. razreda;  Nina Rimahazi, druga učiteljica v 1. razredu;
1. b 25 Barbara Letonja, razredni pouk; jutranje varstvo; ID: kuharstvo 6. razred;
Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; ID: mladi planinci 1., 2. razreda; kolesarski izpit;
2. a 26 Veronika Pšenica, razredni pouk;
2. b 25 Irena Bohinec, razredni pouk; jutranje varstvo; ID: mladi planinci 1., 2. razreda;
3. a 19 Meta Zupan, razredni pouk;  ID: šolski časopis; 
3. b 18 Mojca Velepec, razredni pouk; jutranje varstvo; ID: mala gledališka skupina 4.–5. razreda; 
  139 UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA
4. a 26 Ana Oblak, razredni pouk; Bal-A-Vis-X za učence v 1. in 4. razredu; ID: pravljični krožek za učence od 1. do 3. razreda; šolski časopis;
4. b 26 Petra Sedminek Malnar, razredni pouk; jutranje varstvo; ID: zeliščarstvo šolskega vrta za učence od 3. do 6. razreda;
5. a 21 Petra Jenko, razredni pouk; ID: likovno urejanje šolskega prostora; priprava kulturnih prireditev za učence od 1. do 5. razreda;
5. b 19 Jolanda Klobasa, razredni pouk; ID: likovna ureditev šole;
6. a 22 Florijan Likar, zgodovina, podaljšano bivanje;Lidija Skoporec Knafelj, sorazredničarka;
6. b 23 Nataša Černe, tuji jezik angleščina;Maša Harej, sorazredničarka;
  137 UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA
7. a 19 Karmen Kosem, tuji jezik angleščina;Grega Pungaršek, sorazrednik;
7. b 20 Nataša Šturm, biologija; naravoslovje; gospodinjstvo;Metka Jerman, sorazredničarka;
7. c 20 Saša Hladnik, biologija; kemija; gospodinjstvo; podaljšano bivanje; vodja šolske prehrane; IP: poskusi v kemiji; sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence 6. razreda;Eda Drmota, sorazredničarka;
8. a 24 Saša Eržen, podaljšano bivanje; geografija; domovinska in državljanska kultura in etika; IP: filmska vzgoja; ID: gledališka skupina v 6., 7., 8. in 9. razredu;Slavica Magdič, sorazredničarka;
8. b 27 Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka; šport za zdravje; ID: igre z žogo za učence 2. in 3. razreda;Greta Volaš, sorazredničarka;
9. a 22 Meta Čuk, zgodovina, likovna umetnost; podaljšano bivanje; IP: likovno snovanje; dekoracija šole;Renata Berce, sorazredničarka;
9. b 23 Suzana Jenko; šport; IP: šport za sprostitev; ID: naj športnik;Borut Fajfar, sorazrednik;
  155 UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA
  431 UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA

ID: interesna dejavnost                 IP: izbirni predmet                           NIP: neobvezni izbirni predmet

 

Učiteljice in učitelji  nerazredniki:

 • Gregor Pungaršek, ravnatelj; tehnika in tehnologija; IP: čebelarstvo, robotika v elektrotehniki;
 • Vanja Zuljan, pomočnica ravnatelja; geografija, IP: turistična vzgoja; življenje človeka na Zemlji ID: podjetništvo;
 • Polona Kus, knjižničarka; mladinski tisk; učbeniški sklad;
 • Mateja Bogataj, šolska svetovalna delavka; strokovna pomoč učencem; šolska skupnost učencev;
 • Sana Bečić, šolska svetovalna delavka; strokovna pomoč učencem; podaljšano bivanje; ID: prostovoljstvo;
 • Darija Zupan, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč učencem;
 • Leja Zakotnik, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, individualna in skupinska pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč učencem; ID: Bal-A-Vis-X;
 • Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; podaljšano bivanje; svetovalno delo; dodatna, individualna in skupinska pomoč učencem; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska skupnost učencev; svetovalno delo;
 • Borut Fajfar: fizika, tehnika in tehnologija, računalnikar; urejanje spletne strani; IP: obdelava gradiv – les;
 • Maša Harej: šport, podaljšano bivanje, IP: šport za zdravje;
 • Saša Habjan, podaljšano bivanje;
 • Anja Lukan, podaljšano bivanje;
 • Tina Rimahazi, matematika;
 • Greta Volaš, matematika;
 • Metka Jerman, slovenščina; ID: debatni krožek;
 • Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor; priprava kulturnih prireditev;
 • Magda Češek, likovna umetnost; tehnika in tehnologija, IP: likovno snovanje;
 • Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina;  priprava kulturnih prireditev
  ID: gledališka skupina; IP: vzgoja za medije – radio;
 • Eda Drmota, tuji jezik angleščina, NIP: angleščina v 1. razredu;
 • Maja Jazbec, podaljšano bivanje; IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v , 5 in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu;
 • Magda Papler, ID: računalništvo za učence razreda;
 • Jure Valjavec, tehnika in tehnologija, NIP: računalništvo; računalnikar;
 • Andreja Ljubi Žmitek: spremljevalka;
 • Nina Tavčar: spremljevalka.

 

Učiteljice in učitelji podaljšanega bivanja: 

OPB 1 Nina Arnež/Anja Lukan
OPB 2 Barbara Pogačnik, Florijan Likar, Jure Valjavec
OPB 3 Saša Eržen, Maja Jazbec, Florijan Likar
OPB 4 Sana Bečić
OPB 5 Maša Harej, Meta Čuk, Marija Jerala
OPB 6 Saša Habjan

 

Vrtec: 174 otrok – 9 skupinOsnovna šola: 413 učenk in učencev – 19 oddelkov

Oddelki podaljšanega bivanja: 180 učenk in učencev – 7 oddelkov

Šolska svetovalna služba: Mateja BOGATAJ, Sana BEČIĆŠolska knjižnica: Polona KUS

Vodja šolske prehrane: Saša HLADNIK

Računovodsko-administrativna dela: Šolska kuhinja: Tehnično-vzdrževalna dela: Čiščenje:
Vesna KOMLJENOVIĆ Andraž VOZELJ Janez TAVČAR Marija VALENTINČIČ
Magda PAPLER Renata PRISTAVEC Matevž MLINAR Zdenka KOŠIR
Marija DOBRAVEC Tanja PAJEK   Radojka KOVAČEVIČ
  Marija VALENTINČIČ   Gordana DABIŽLJEVIČ
  Mateja BALOH   Marjeta KOVAČ
  Tatjana PRIMC   Romana JALEN
  Nina Mrak   Anica ARNOL
      Nina MRAK
      Ljubinka Gligorić

 

Dostopnost