Telefonske številke

Tajništvo       (04) 5809 150
Ravnatelj (04) 5809 151
Pomočnica ravnatelja (04) 5809 152
Svetovalna delavka (04) 5809 156
Zbornica (04) 5809 154
Knjižnica (04) 5809 157
Kuhinja (04) 5809 159
Vrtec (04) 5809 160

Podaljšano bivanje OPB 1

                                      OPB 2

070 101 587

070 101 590

 

Mobilni telefon za šolo v naravi 040 711 581

 

Dostopnost