Na povezavi: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

starši in učenci dobite vse potrebne informacije o vpisu v srednjo šolo (obrazci, Razpis, rokovnik, učna mesta,…)