Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav
Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli
Erasmus-OSZirovnica-Glava

Šola z letošnjim šolskim letom pričenja z izvajanjem projekta Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli. Projekt bo potekal dve leti, in sicer ob podpori programa Erasmus+. Ključni cilj je nadgraditi izobraževanja programa fit-pedagogike z mobilnostjo učiteljev z namenom doseganja trajnejšega znanja pri učencih skozi učenje z gibanjem v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju. V projekt so vključeni strokovni delavci vrtca in šole, ki bodo obiskali izobraževalne ustanove v tujini. Tam bodo opazovali aktivne oblike pouka, ki jih bodo nato prenesli na ostale strokovne delavce šole oz. implementirali v svoj pouk. Zaključki in opažanja projekta bodo predstavljeni tako staršem kot tudi širši javnosti, in sicer  v obliki prispevkov za šolsko spletno stran, občinsko glasilo, zbornik oz. strokovne revije ter na roditeljskih sestankih.

 

erasmus1         erasmus2            erasmus3

Po izkušnje v Nemčijo

Ko se je šolsko leto za učence v Sloveniji že zaključilo, so v Nemčiji otroci še teden dni pridno gulili šolske klopi. To smo štiri učiteljice iz OŠ Žirovnica izkoristile in se v okviru projekta mobilnosti za učitelje Erasmus+ odpravile v nemški Köln, kjer smo opazovale proces poučevanja in učenja na dveh šolah. Razredni učiteljici je gostila dvojezična (špansko-nemška) šola Katolische Grundschule; medtem ko sva predmetni učiteljici nove ideje nabirali na Humboldt Gymnasium.

Cilj programa, v katerega je vključena žirovniška osnovna šola, Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli je poiskati čim več idej, ki bi spodbujale ustvarjalnost in gibanje. Tako kot že prvič, ko so se nekatere učiteljice odpravile na Islandijo, smo tudi tokrat opazile velik poudarek na aktivno preživetih odmorih. Ideja o t. i. rekreativnih odmorih nam je vzklila že v okviru projekta Fit 4Kid, potrdila pa se je z obiskoma tujih šol. Med glavnim odmorom smo tako že v preteklem šolskem letu spodbujali gibanje v telovadnici ali na prostem, če so vremenske razmere to dopuščale. Ker je ideja med učenci pri nas dobro zaživela, bomo z njo nadaljevali tudi v novem šolskem letu. Prav tako pa nadaljujemo z metodami poučevanja s poudarkom na gibanju v okviru pouka.

Humboldt Gymnasium sprejme učence od 5. razreda dalje in velika večina otrok svojo pot v šolo opravi s kolesom; Katolishe Grundschule pa prav tako nima nobenega parkirišča, kjer bi starši lahko parkirali in svoje otroke dostavili v šolo, zato jih velika večina pride peš.

Slovenska in nemška organizacija šolstva se razlikuje v marsičem, med drugim tudi v organizaciji dni dejavnosti, kot so npr. športni dnevi. Predmetni učiteljici sva na srečo imeli možnost prisostvovati na enem, ki so ga poimenovali Tek za dober namen. Na njem je tekla celotna šola, vključno z nekaterimi učitelji in starši. S samim tekom pa so starši vložili prostovoljne prispevke – višina je bila lahko pavšalna ali pa odvisna od števila pretečenih krogov. Del zbranih sredstev se je namenil za določeno šolo v Afriki, kjer deluje njihova bivša učenka; drugi del pa za potrebe šole (npr. vložek za ureditev igrišča).

Tek

Strokovno izobraževanje v Nemčiji nam je prineslo tudi nabor idej, kako še bolj razgibano in domiselno preživeti podaljšano bivanje. Obogateni z novimi izkušnjami vstopamo v novo šolsko leto, v katerem bomo svoje nove ideje in znanje širili naprej in skušali naše poučevanje narediti še kakovostnejše.

Učenje skozi gibanje

Hiter življenjski slog nas v našem vsakdanu pogosto prikrajša za prosti čas, predvsem za tistega, ki ga namenjamo gibanju. To se odraža v upadu koncentracije, motivacije, težavah v fizičnem razvoju ter posledično v nižjih učnih dosežkih, kar je mogoče zaznati tudi pri učencih žirovniške osnovne šole. Da bi omejili negativne posledice pomanjkanja gibanja in učencem omogočili celosten razvoj, se je šola v preteklem šolskem letu vključila v projekt FIT4KID, ki gibanje z različnimi oblikami in metodami dela vključuje tudi v učni proces. Projekt smo učitelji nadgradili še s projektom: Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli, ki smo ga prijavili v okviru programa mobilnosti učiteljev Erasmus+. Projekt sofinancira Evropska unija in temelji na opazovanju pouka s poudarkom na gibalnih metodah in nam omogoča izobraževanja v tujini.

is8

več…

Koledar dogodkov

november 2020
PTSČPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
« Okt   Dec »

nadomescanja

Dostopnost