Svet šole

Svet šole je glavni organ upravljanja. Mandat članov sveta šole traja štiri leta. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednica sveta šole je Nataša Šturm. Članom sveta se bo mandat iztekel 5. januarja 2022.

V tem mandatnem obdobju svet šole sestavljajo Gregor Pungaršek, Veronika Pšenica, Katja Lah, Barbara Letonja, Uršula Oitzl Magister, Rok Sinobad, Miša Kobal Havliček, Petra Žvan, Nino Rejc in Mirjam Fain.