Svet šole

Svet šole

Svet šole je glavni organ upravljanja, mandat članom traja štiri leta. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednica sveta šole je Maša Harej. Članom sveta se bo mandat iztekel 5. januarja 2026.

V tem mandatnem obdobju svet šole sestavljajo Matej Fröhlich Novkovič, Katja Zupan, Andreja Možina, Klemen Eržen, Mirjam Fain, Izidor Jekovec, Sabina Tavčar, Eda Drmota, Barbara Letonja in Katja Lah.

Zapisniki:

V priponki

 

Dostopnost