Svet šole

Svet šole je glavni organ upravljanja. Mandat članov sveta šole traja štiri leta. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednik sveta šole je Matjaž Silič. Članom sveta se bo mandat iztekel 5. januarja 2018.

V tem mandatnem obdobju svet šole sestavljajo Matjaž Silič, Nataša Černe, Jolanda Klobasa, Magda Papler, Tjaša Reškovac, Tatjana Bergelj, Ajda Geršak, Andrej Maselj, Monika Kusterle, Vanja Resman Noč in Andrej Tavčar.