VLOGA za pridobitev sredstev iz šolskega sklada
Šolski sklad

Šolski sklad je bil ustanovljen v šolskem letu 2009/10. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje člani s strani staršev in trije predstavniki šole. Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev za dejavnosti in potreb, ki niso financirane iz javnih sredstev, so pa v programu vzgojno-izobraževalnega dela šole. Upravni odbor šolskega sklada naše šole je sklenil, da z zbranimi sredstvi lahko kupujemo nadstandardno opremo in sofinanciramo dejavnosti, za katere iz rednih virov ni zadosti sredstev, ter s sredstvi sklada preprečujemo socialno izključenost učencev. Sredstva se uporabljajo strogo namensko.

O delu šolskega sklada vas bomo obveščali preko šolske spletne strani in na roditeljskih sestankih. Predstavnike staršev prosimo, da o delovanju šolskega sklada obveščajo starše v oddelku in jih pozovejo, da se akcij udeležijo v čim večjem številu. Starši lahko v šolski sklad prispevate prostovoljno, lahko pa v sklad namenite del dohodnine. Finančna sredstva šolskega sklada se zbirajo na podračunu šole, odprtem pri UJP, številka: 01392-603 068 84 46, sklic: 00-29120.

PAPIRNA AKCIJA

Papirna akcija bo potekala  od 17.4.  do 19. 4. 2018.  Zabojnik bo stal na parkirišču pred Osnovno šolo Žirovnica.

Vse otroke in njihove starše prosimo, da se papirne akcije udeležijo v čim večjem številu. Prosimo, da vsak otrok prinese vsaj 20 kg papirja. Na parkirišču bodo vsak dan od  14.00–18.00 prisotni dežurni starši, vzgojitelji, učitelji in učenci, ki bodo beležili udeležbo otrok in količino zbranega papirja. Otroci bodo s tem pokazali dober namen in solidarnost.

Denar, zbran z odpadnim papirjem, bo namenjen delovanju šolskega sklada Osnovne šole Žirovnica. Udeležba oddelkov in količina zbranega papirja se bosta upoštevali v projektu NAJ ODDELEK OŠ ŽIROVNICA 2017/18.

Vnaprej hvala za sodelovanje!

Upravni odbor šolskega sklada

Papirna akcija na Osnovni šoli Žirovnica

V tednu, od 2. 10. 2017 do 6. 10. 2017, je pred Osnovno šolo Žirovnica potekala papirna akcija.

Zbrali smo 12,9 ton papirja in 8,2 ton kartona. Za zbran odpadni papir smo v šolski sklad prejeli 1 634 €.

Zbrana sredstva se uporabljajo za financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina vzgojno izobraževalnega dela in se ne financirajo iz javnih sredstev ter za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. V lanskem šolskem letu  smo v ta namen potrošili 6 850 €. Sredstva smo namenili tudi vrtcu, in sicer 3 128 € za nakup nadstandardne opreme.

Vsem staršem, starim staršem, občanom, otrokom, učiteljem, učiteljicam in vzgojiteljicam, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri zbiranju in tehtanju papirja, se ISKRENO ZAHVALJUJEMO.

Papirno akcijo bomo ponovno organizirali spomladi (aprila, maj) in Vas vnaprej prosimo za udeležbo.

Upravni odbor šolskega sklada

 

Papirna akcija na Osnovni šoli Žirovnica

V tednu, od 18. 4. 2017 do 21. 4. 2017, je pred Osnovno šolo Žirovnica potekala papirna akcija. Kljub vremenskim nevšečnostim smo bili z Vašo pomočjo zelo uspešni. Zbrali smo 21, 3 tone papirja, za katerega smo v šolski sklad prejeli 1 862 €.

Zbrana sredstva se uporabljajo za financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina vzgojno izobraževalnega dela in se ne financirajo iz javnih sredstev ter za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Vsem staršem, starim staršem, občanom, otrokom, učiteljem, učiteljicam in vzgojiteljicam, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri zbiranju in tehtanju papirja, se ISKRENO ZAHVALJUJEMO.

Zahvaljujemo se tudi za strpnost na šolskem parkirišču, saj so v tokratnem terminu v šoli sočasno potekale tudi druge dejavnosti.

Papirno akcijo bomo ponovno organizirali jeseni (september, oktober) in Vas vnaprej prosimo za udeležbo.

Upravni odbor šolskega sklada

PAPIRNA AKCIJA

V tednu, od 18.4. 2017 do 21. 4. 2017, bo potekala PAPIRNA AKCIJA. Zabojnik bo stal na parkirišču pred Osnovno šolo Žirovnica.

Vse otroke in njihove starše prosimo, da se papirne akcije udeležijo v čim večjem številu. Prosimo, da vsak otrok prinese vsaj 20 kg papirja.

Na parkirišču bodo vsak dan 15.00–18.00 prisotni dežurni starši, vzgojitelji, učitelji in učenci, ki bodo beležili udeležbo otrok in količino zbranega papirja. Otroci bodo s tem pokazali dober namen in solidarnost.
Denar, zbran z odpadnim papirjem, bo namenjen delovanju šolskega sklada Osnovne šole Žirovnica.
Udeležba oddelkov in količina zbranega papirja se bosta upoštevali v projektu NAJ ODDELEK OŠ ŽIROVNICA 2016/17.

Vnaprej hvala za sodelovanje!
Upravni odbor šolskega sklada

Šolski dobrodelni koncert

Vsakoletni šolski dobrodelni koncert bo v PETEK, 2. decembra 2016, ob 18. uri v Dvorani pod Stolom.

koncert3NASTOPAJO:

  • šolski pevski zbori OŠ Žirovnica z gosti pod vodstvom Slavice Magdič in Maše Hribernik;
  • folklorni skupini iz Breznice pod vodstvom Maruše Stres.

Ob koncertu bo potekal sejem novoletnih darilc. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za šolski sklad.

VABLJENI!

Stran 1 od 212