Šolska skupnost

Šolska skupnost

V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti, ki predstavljajo obliko organiziranosti učencev enega oddelka. Na urah OSK učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev.

Oddelčna skupnost se povezuje v šolsko skupnost. Šolska skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, obvešča učence o svoji dejavnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, načrtuje in organizira skupne dobrodelne in humanitarne akcije ter opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Učenci na šolski skupnosti izberejo učence, ki jih bodo zastopali na šolskem otroškem parlamentu. Šolski otroški parlament je izvršilni organ šolske skupnosti, ki se kot oblika demokratičnega dialoga izvaja na večini osnovnih šol v Sloveniji. Poteka na treh ravneh: šolski, medobčinski in na državni ravni. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Mentorica otroškega parlamenta in šolske skupnosti učencev je ga. Marija Jerala.

 

Dostopnost