VARNOST KOLES PRED ŠOLO

V zadnjem času veliko otrok prihaja v šolo s kolesi, kar pozdravljamo. Vendar pa se vsi učenci ne držite šolskih pravil uporabe koles. Dogaja se, da kolesa izginjajo, se premeščajo in uničujejo, kar je nedopustno. Ob prihodu v šolo kolo parkirajte na ustreznem mestu, v zato predvidenih kolesarnicah. Kolo zaklenite in se drugih koles ne dotikajte in jih namerno ne uničujte. Med odmori in pred poukom je vožnja s kolesi prepovedana in nevarna. Po pouku se pred šolo ne zadržujte in se z njimi varno odpeljite domov.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

AKCIJA PEŠ V ŠOLO

V naslednjem tednu, ko obeležujemo svetovni dan hoje, bomo na šoli ponovno izvedli spremljanje načina prihajanja v šolo. Vabimo vas, da se v čim večjem številu v šolo odpravite peš, s kolesom ali s skirojem in svojemu razredu prinesete točke za tekmovanje »NAJ razred«.

Žetoni – kosilo

V zadnjem času v šolski kuhinji opažamo povečano neuporabo žetonov za kosilo. Ponovno vas obveščamo, da je uporaba žetonov za kosilo obvezna. Če žeton pozabite doma, se morate vpisati v zvezek, ki bo vsako jutro do 8.20 na izdajnem pultu pred kuhinjo. Brez žetona in brez prijave ne boste dobili kosila.

Če ste žeton za kosilo izgubili, novega dobite pri vodji šolske kuhinje gospodu Andražu Vozlju.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

Delovna sobota: Naravoslovni-tehniški dan

V soboto 28. septembra 2018, bomo imeli naravoslovno-tehniški dan: Požarna in prometna varnost. Načrtovane dejavnosti se za vse učence šole začnejo ob 8.20 in trajajo do 11.55.  S tem dnem nadomeščamo pouka prost dan, 24.12. 2018.

 Šolski avtobus bo ta dan vozil  po običajnem voznem redu za začetek pouka ob 8.20 in za konec pouka ob 12. uri.

V šolo – 7. 35 Zgornje Moste; 7.42 Breg;                  7.55 Rodine, 8.00 Vrba

Iz šole – 12.15 v smeri Rodine                                  12. 30 v smeri Breg in Moste

DEJAVNOSTI:

 • 1. razred: srečanje z gasilcem, prilagojene vsebine o naravnih in drugih nesrečah na temo NEURJE, pogovor o evakuaciji,  ogled gašenja z gasilnimi aparati, izdelava likovnega izdelka.
 • 2. razred: predstavitev gasilske opreme, prva pomoč pri opeklinah, ogled gašenja  z gasilnimi aparati, pogovor o evakuaciji, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE.
 • 3. razred:  Pes, pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti  učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, 112, naravne in druge nesreče s poudarkom o preventivnih ukrepih, da preprečimo težave z vodo, ogled gašenja, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE!
 •  4. razred: Pes pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, gašenju in uporabe 112 – osnove gorenja in gašenja ob poskusih. Obisk gasilnega doma v Zabreznici.
 • 5. razred: Pogovor o naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na temo NEURJE! Ogled gasilnega doma na Jesenicah (odhod avtobusa ob 9.30 izpred šole in ob 11.15 iz Jesenic). Spremljajo vas ga. K. Peljhan, S. Osterman, E. Drmota.
 • 6. razred: Gorenje in gašenje ob poskusih, uporaba priročnih gasilnih sredstev.  Požari v naravi, poplave in ekološki problemi ob požarih in poplavah. Požar, naravne nesreče in preventiva v angleščini. Prirejene vsebine o naravnih in drugih nesrečah ter uporabi klicne številke 112.
 • 7. razred: Osebna in prometna varnost na poti v šolo in iz nje, na ekskurzijah in drugih   lokacijah. Ogled centra za obveščanje in obisk v gasilskem domu v Kranju. Odhod avtobusa izpred šole je ob 8.15, povratek iz Kranja pa ob 11.10. Šolsko malico zjutraj vzamete s seboj v Kranj. Spremljajo vas ga. M. Jazbec, ga. S. Magdič, ga. M. Jerala.
 • 8. razred: Prva pomoč: položaj ponesrečencev in prenašanje, imobilizacija in uporaba trikotne rute ter priročnih sredstev za prvo pomoč, oskrba rane, osnovne vrste obvez,  izdelava likovnih in literarnih izdelkov – poročilo, reportaža.
 • 9. razred: Požar in gašenje, praktična uporaba gasilnih aparatov, delovanje GRS ter osnove prve pomoči in oživljanje.

OBVESTILO – ŠOLSKI AVTOBUS

Obveščamo Vas, da so gradbena dela na Bregu zaključena. Šolski avtobus bo od jutri, 25. 9. 2018, dalje vozil po prvotnem voznem redu, tako kot je vozil pred gradbenimi deli, ki so potekala v preteklem šolskem letu 2017/18. Zjutraj je pot avtobusa sledeča: Zgornje Moste, Moste/talci, Moste/Elektro, Moste/bloki, Breg in do šole. Nazaj iz šole pa v obratnem vrstnem redu.

Vozni red šolskega avtobusa je objavljen na šolski spletni strani.

Vanja ZULJAN
pomočnica ravnateljice

TEDEN MOBILNOSTI – EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA

V ponedeljek, 17. septembra 2018, bomo ob evropskem dnevu brez avtomobila organizirali akcijo peš v šolo. Pohod v šolo bo organiziran po naslednjem razporedu:

 Iz smeri Rodin: (zbirno mesto – postajališče na Rodinah)

S pohodom v šolo boste začeli ob 7.20 uri. Po poti boste obiskali vse postaje na poti do šole. Na pohodu vas spremljajo: ga. Lidija Skoporec Knafelj, g. Borut Fajfar, g. Matjaž Silič in ga. Slavica Magdič

 Iz smeri Breg: (zbirno mesto – postajališče na Bregu)

S pohodom v šolo boste začeli ob 7.30 uri na postaji, kjer ste začeli lansko leto (staro obračališče avtobusa) in pot nadaljevali po glavni cesti do šole. Po poti boste obiskali vse postaje na poti do šole. Prosim, da učenci iz Zg. Most pridete do elektra Žirovnica. Na pohodu vas spremljajo: ga. Petra Sedminek Malnar, ga. Veronika Pšenica, ga. Majda Rikanovič in ga. Jolanda Klobasa.

 Iz smeri Vrba: (zbirno mest – postajališče V Vrbi)

S pohodom v šolo boste začeli ob 7.45 uri. Na pohodu vas spremlja ga. Meta Zupan in ga. Barbara Cankar.

 1. šolska ura ta dan odpade, prav tako vsi jutranji avtobusni prevozi za v šolo. V šolo boste vse skupine prišle ob 8.20 ur.

 

Vanja Zuljan, POMOČNICA RAVNATELJICE

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci!

Čas počitnic se je iztekel. Pred nami je novo šolsko leto, kar pomeni nove izzive, nove naloge, nova znanja in nove ovire, s katerimi se bomo srečevali in jih s skupnimi močmi premagovali.

Vabim vas k branju šolske publikacije ki prinaša pregled šolskega leta 2018/19. Poleg rednega programa vam bomo tudi v letošnjem letu ponudili bogat razširjen program jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, neobvezne izbirne predmete in interesne dejavnosti. Letos šola praznuje okroglih 60 let obstoja in delovanja, zato bodo prvi meseci minevali v znamenju priprav na praznovanje. več…

Novim uspehom in izzivom naproti

Dragi učenci, starši,

dobrodošli nazaj! Jupi, konec počitnic. Ste pogrešali svoje sošolce, prijatelje? Kaj pa šolo?

Šola brez vas je samo prazna stavba. Seveda smo se potrudili, da smo jo polepšali in uredili. Med poletnimi počitnicami smo zamenjali tlak v učilnicah obeh četrtih razredih, kupili novo pohištvo v obeh prvih razredih, pobrusili parket v 3. razredu, pobelili učilnice 3.a, obeh 4-h razredov, zamenjali omare v učilnici fizike, tehnike, 3.a razreda, dokupili 48 garderobnih omaric, da preprečimo vnos nesnage na gornji hodnik RP, dobili v trajno uporabo dodaten pianino (ZTK), pobelili in sanirali kabinet v dvorani, zamenjali glavne in ostale ventile po šoli kot zadnji del energijske sanacije šole, sanirali poškodbe tal v nivojski učilnici in pred dvigalom vrtca, kupili pohištvo za novo igralnico v vrtcu. več…

VARNOST KOLES PRED ŠOLO

V zadnjem času veliko otrok prihaja v šolo s kolesi, kar pozdravljamo. Vendar pa se vsi učenci ne držite šolskih pravil uporabe koles. Dogaja se, da kolesa izginjajo, se premeščajo in uničujejo, kar je nedopustno. Ob prihodu v šolo kolo parkirajte na ustreznem mestu, v zato predvidenih kolesarnicah. Kolo zaklenite in se drugih koles ne dotikajte in jih namerno ne uničujte. Med odmori in pred poukom je vožnja s kolesi prepovedana in nevarna. Po pouku se pred šolo ne zadržujte in se z njimi varno odpeljite domov.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

AKCIJA PEŠ V ŠOLO

V naslednjem tednu, ko obeležujemo svetovni dan hoje, bomo na šoli ponovno izvedli spremljanje načina prihajanja v šolo. Vabimo vas, da se v čim večjem številu v šolo odpravite peš, s kolesom ali s skirojem in svojemu razredu prinesete točke za tekmovanje »NAJ razred«.

Žetoni – kosilo

V zadnjem času v šolski kuhinji opažamo povečano neuporabo žetonov za kosilo. Ponovno vas obveščamo, da je uporaba žetonov za kosilo obvezna. Če žeton pozabite doma, se morate vpisati v zvezek, ki bo vsako jutro do 8.20 na izdajnem pultu pred kuhinjo. Brez žetona in brez prijave ne boste dobili kosila.

Če ste žeton za kosilo izgubili, novega dobite pri vodji šolske kuhinje gospodu Andražu Vozlju.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

Delovna sobota: Naravoslovni-tehniški dan

V soboto 28. septembra 2018, bomo imeli naravoslovno-tehniški dan: Požarna in prometna varnost. Načrtovane dejavnosti se za vse učence šole začnejo ob 8.20 in trajajo do 11.55.  S tem dnem nadomeščamo pouka prost dan, 24.12. 2018.

 Šolski avtobus bo ta dan vozil  po običajnem voznem redu za začetek pouka ob 8.20 in za konec pouka ob 12. uri.

V šolo – 7. 35 Zgornje Moste; 7.42 Breg;                  7.55 Rodine, 8.00 Vrba

Iz šole – 12.15 v smeri Rodine                                  12. 30 v smeri Breg in Moste

DEJAVNOSTI:

 • 1. razred: srečanje z gasilcem, prilagojene vsebine o naravnih in drugih nesrečah na temo NEURJE, pogovor o evakuaciji,  ogled gašenja z gasilnimi aparati, izdelava likovnega izdelka.
 • 2. razred: predstavitev gasilske opreme, prva pomoč pri opeklinah, ogled gašenja  z gasilnimi aparati, pogovor o evakuaciji, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE.
 • 3. razred:  Pes, pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti  učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, 112, naravne in druge nesreče s poudarkom o preventivnih ukrepih, da preprečimo težave z vodo, ogled gašenja, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE!
 •  4. razred: Pes pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, gašenju in uporabe 112 – osnove gorenja in gašenja ob poskusih. Obisk gasilnega doma v Zabreznici.
 • 5. razred: Pogovor o naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na temo NEURJE! Ogled gasilnega doma na Jesenicah (odhod avtobusa ob 9.30 izpred šole in ob 11.15 iz Jesenic). Spremljajo vas ga. K. Peljhan, S. Osterman, E. Drmota.
 • 6. razred: Gorenje in gašenje ob poskusih, uporaba priročnih gasilnih sredstev.  Požari v naravi, poplave in ekološki problemi ob požarih in poplavah. Požar, naravne nesreče in preventiva v angleščini. Prirejene vsebine o naravnih in drugih nesrečah ter uporabi klicne številke 112.
 • 7. razred: Osebna in prometna varnost na poti v šolo in iz nje, na ekskurzijah in drugih   lokacijah. Ogled centra za obveščanje in obisk v gasilskem domu v Kranju. Odhod avtobusa izpred šole je ob 8.15, povratek iz Kranja pa ob 11.10. Šolsko malico zjutraj vzamete s seboj v Kranj. Spremljajo vas ga. M. Jazbec, ga. S. Magdič, ga. M. Jerala.
 • 8. razred: Prva pomoč: položaj ponesrečencev in prenašanje, imobilizacija in uporaba trikotne rute ter priročnih sredstev za prvo pomoč, oskrba rane, osnovne vrste obvez,  izdelava likovnih in literarnih izdelkov – poročilo, reportaža.
 • 9. razred: Požar in gašenje, praktična uporaba gasilnih aparatov, delovanje GRS ter osnove prve pomoči in oživljanje.

OBVESTILO – ŠOLSKI AVTOBUS

Obveščamo Vas, da so gradbena dela na Bregu zaključena. Šolski avtobus bo od jutri, 25. 9. 2018, dalje vozil po prvotnem voznem redu, tako kot je vozil pred gradbenimi deli, ki so potekala v preteklem šolskem letu 2017/18. Zjutraj je pot avtobusa sledeča: Zgornje Moste, Moste/talci, Moste/Elektro, Moste/bloki, Breg in do šole. Nazaj iz šole pa v obratnem vrstnem redu.

Vozni red šolskega avtobusa je objavljen na šolski spletni strani.

Vanja ZULJAN
pomočnica ravnateljice

TEDEN MOBILNOSTI – EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA

V ponedeljek, 17. septembra 2018, bomo ob evropskem dnevu brez avtomobila organizirali akcijo peš v šolo. Pohod v šolo bo organiziran po naslednjem razporedu:

 Iz smeri Rodin: (zbirno mesto – postajališče na Rodinah)

S pohodom v šolo boste začeli ob 7.20 uri. Po poti boste obiskali vse postaje na poti do šole. Na pohodu vas spremljajo: ga. Lidija Skoporec Knafelj, g. Borut Fajfar, g. Matjaž Silič in ga. Slavica Magdič

 Iz smeri Breg: (zbirno mesto – postajališče na Bregu)

S pohodom v šolo boste začeli ob 7.30 uri na postaji, kjer ste začeli lansko leto (staro obračališče avtobusa) in pot nadaljevali po glavni cesti do šole. Po poti boste obiskali vse postaje na poti do šole. Prosim, da učenci iz Zg. Most pridete do elektra Žirovnica. Na pohodu vas spremljajo: ga. Petra Sedminek Malnar, ga. Veronika Pšenica, ga. Majda Rikanovič in ga. Jolanda Klobasa.

 Iz smeri Vrba: (zbirno mest – postajališče V Vrbi)

S pohodom v šolo boste začeli ob 7.45 uri. Na pohodu vas spremlja ga. Meta Zupan in ga. Barbara Cankar.

 1. šolska ura ta dan odpade, prav tako vsi jutranji avtobusni prevozi za v šolo. V šolo boste vse skupine prišle ob 8.20 ur.

 

Vanja Zuljan, POMOČNICA RAVNATELJICE

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci!

Čas počitnic se je iztekel. Pred nami je novo šolsko leto, kar pomeni nove izzive, nove naloge, nova znanja in nove ovire, s katerimi se bomo srečevali in jih s skupnimi močmi premagovali.

Vabim vas k branju šolske publikacije ki prinaša pregled šolskega leta 2018/19. Poleg rednega programa vam bomo tudi v letošnjem letu ponudili bogat razširjen program jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, neobvezne izbirne predmete in interesne dejavnosti. Letos šola praznuje okroglih 60 let obstoja in delovanja, zato bodo prvi meseci minevali v znamenju priprav na praznovanje. več…

Novim uspehom in izzivom naproti

Dragi učenci, starši,

dobrodošli nazaj! Jupi, konec počitnic. Ste pogrešali svoje sošolce, prijatelje? Kaj pa šolo?

Šola brez vas je samo prazna stavba. Seveda smo se potrudili, da smo jo polepšali in uredili. Med poletnimi počitnicami smo zamenjali tlak v učilnicah obeh četrtih razredih, kupili novo pohištvo v obeh prvih razredih, pobrusili parket v 3. razredu, pobelili učilnice 3.a, obeh 4-h razredov, zamenjali omare v učilnici fizike, tehnike, 3.a razreda, dokupili 48 garderobnih omaric, da preprečimo vnos nesnage na gornji hodnik RP, dobili v trajno uporabo dodaten pianino (ZTK), pobelili in sanirali kabinet v dvorani, zamenjali glavne in ostale ventile po šoli kot zadnji del energijske sanacije šole, sanirali poškodbe tal v nivojski učilnici in pred dvigalom vrtca, kupili pohištvo za novo igralnico v vrtcu. več…

Koledar dogodkov

november 2020
PTSČPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
« Okt   Dec »

nadomescanja

Dostopnost