Seznami domačega branja in FBZ za šolsko leto 2017/18 so pripravljeni po razredih: