Izkustveno-edukativne delavnice za starše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo financiralo sklop 12 brezplačnih delavnic, ki jih bodo izvedle strokovne delavke društva Vzgon. V letu 2019 bodo izvedle 3 sklope delavnic za starše in rejnike, projekt pa bo trajal še 2 leti. V letu 2018 so uspešno izvedle dva sklopa delavnic za starše in en sklop delavnic za rejnike. Delavnice so zasnovane tako, da na srečanjih obravnavajo teme, ki so pomembne za starše, največji fokus pa je na obravnavi konkretnih primerov. Vse izvajalke imajo dolgoletne izkušnje na področju dela z vedenjsko in čustveno zahtevnimi otroci in mladimi ter njihovimi starši.

VABILO – 2019 delavnice za starše

DELOVNA SOBOTA – 2. februar 2019

V skladu s šolskim koledarjem je sobota, 2. februar 2019, za šole delovni dan.

Na naši šoli bo potekal pouk po petkovem urniku (B-urnik).

Malica bo organizirana kot običajno, kosila ta dan ne bo. Prav tako ta dan ne bo izbirnih predmetov, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.

Prevozi bodo za učence organizirani po ustaljenem voznem redu.

 

Vanja Zuljan

pomočnica ravnateljice

VARNOST KOLES PRED ŠOLO

V zadnjem času veliko otrok prihaja v šolo s kolesi, kar pozdravljamo. Vendar pa se vsi učenci ne držite šolskih pravil uporabe koles. Dogaja se, da kolesa izginjajo, se premeščajo in uničujejo, kar je nedopustno. Ob prihodu v šolo kolo parkirajte na ustreznem mestu, v zato predvidenih kolesarnicah. Kolo zaklenite in se drugih koles ne dotikajte in jih namerno ne uničujte. Med odmori in pred poukom je vožnja s kolesi prepovedana in nevarna. Po pouku se pred šolo ne zadržujte in se z njimi varno odpeljite domov.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

AKCIJA PEŠ V ŠOLO

V naslednjem tednu, ko obeležujemo svetovni dan hoje, bomo na šoli ponovno izvedli spremljanje načina prihajanja v šolo. Vabimo vas, da se v čim večjem številu v šolo odpravite peš, s kolesom ali s skirojem in svojemu razredu prinesete točke za tekmovanje »NAJ razred«.

Žetoni – kosilo

V zadnjem času v šolski kuhinji opažamo povečano neuporabo žetonov za kosilo. Ponovno vas obveščamo, da je uporaba žetonov za kosilo obvezna. Če žeton pozabite doma, se morate vpisati v zvezek, ki bo vsako jutro do 8.20 na izdajnem pultu pred kuhinjo. Brez žetona in brez prijave ne boste dobili kosila.

Če ste žeton za kosilo izgubili, novega dobite pri vodji šolske kuhinje gospodu Andražu Vozlju.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

Delovna sobota: Naravoslovni-tehniški dan

V soboto 28. septembra 2018, bomo imeli naravoslovno-tehniški dan: Požarna in prometna varnost. Načrtovane dejavnosti se za vse učence šole začnejo ob 8.20 in trajajo do 11.55.  S tem dnem nadomeščamo pouka prost dan, 24.12. 2018.

 Šolski avtobus bo ta dan vozil  po običajnem voznem redu za začetek pouka ob 8.20 in za konec pouka ob 12. uri.

V šolo – 7. 35 Zgornje Moste; 7.42 Breg;                  7.55 Rodine, 8.00 Vrba

Iz šole – 12.15 v smeri Rodine                                  12. 30 v smeri Breg in Moste

DEJAVNOSTI:

 • 1. razred: srečanje z gasilcem, prilagojene vsebine o naravnih in drugih nesrečah na temo NEURJE, pogovor o evakuaciji,  ogled gašenja z gasilnimi aparati, izdelava likovnega izdelka.
 • 2. razred: predstavitev gasilske opreme, prva pomoč pri opeklinah, ogled gašenja  z gasilnimi aparati, pogovor o evakuaciji, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE.
 • 3. razred:  Pes, pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti  učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, 112, naravne in druge nesreče s poudarkom o preventivnih ukrepih, da preprečimo težave z vodo, ogled gašenja, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE!
 •  4. razred: Pes pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, gašenju in uporabe 112 – osnove gorenja in gašenja ob poskusih. Obisk gasilnega doma v Zabreznici.
 • 5. razred: Pogovor o naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na temo NEURJE! Ogled gasilnega doma na Jesenicah (odhod avtobusa ob 9.30 izpred šole in ob 11.15 iz Jesenic). Spremljajo vas ga. K. Peljhan, S. Osterman, E. Drmota.
 • 6. razred: Gorenje in gašenje ob poskusih, uporaba priročnih gasilnih sredstev.  Požari v naravi, poplave in ekološki problemi ob požarih in poplavah. Požar, naravne nesreče in preventiva v angleščini. Prirejene vsebine o naravnih in drugih nesrečah ter uporabi klicne številke 112.
 • 7. razred: Osebna in prometna varnost na poti v šolo in iz nje, na ekskurzijah in drugih   lokacijah. Ogled centra za obveščanje in obisk v gasilskem domu v Kranju. Odhod avtobusa izpred šole je ob 8.15, povratek iz Kranja pa ob 11.10. Šolsko malico zjutraj vzamete s seboj v Kranj. Spremljajo vas ga. M. Jazbec, ga. S. Magdič, ga. M. Jerala.
 • 8. razred: Prva pomoč: položaj ponesrečencev in prenašanje, imobilizacija in uporaba trikotne rute ter priročnih sredstev za prvo pomoč, oskrba rane, osnovne vrste obvez,  izdelava likovnih in literarnih izdelkov – poročilo, reportaža.
 • 9. razred: Požar in gašenje, praktična uporaba gasilnih aparatov, delovanje GRS ter osnove prve pomoči in oživljanje.

OBVESTILO – ŠOLSKI AVTOBUS

Obveščamo Vas, da so gradbena dela na Bregu zaključena. Šolski avtobus bo od jutri, 25. 9. 2018, dalje vozil po prvotnem voznem redu, tako kot je vozil pred gradbenimi deli, ki so potekala v preteklem šolskem letu 2017/18. Zjutraj je pot avtobusa sledeča: Zgornje Moste, Moste/talci, Moste/Elektro, Moste/bloki, Breg in do šole. Nazaj iz šole pa v obratnem vrstnem redu.

Vozni red šolskega avtobusa je objavljen na šolski spletni strani.

Vanja ZULJAN
pomočnica ravnateljice

Izkustveno-edukativne delavnice za starše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo financiralo sklop 12 brezplačnih delavnic, ki jih bodo izvedle strokovne delavke društva Vzgon. V letu 2019 bodo izvedle 3 sklope delavnic za starše in rejnike, projekt pa bo trajal še 2 leti. V letu 2018 so uspešno izvedle dva sklopa delavnic za starše in en sklop delavnic za rejnike. Delavnice so zasnovane tako, da na srečanjih obravnavajo teme, ki so pomembne za starše, največji fokus pa je na obravnavi konkretnih primerov. Vse izvajalke imajo dolgoletne izkušnje na področju dela z vedenjsko in čustveno zahtevnimi otroci in mladimi ter njihovimi starši.

VABILO – 2019 delavnice za starše

DELOVNA SOBOTA – 2. februar 2019

V skladu s šolskim koledarjem je sobota, 2. februar 2019, za šole delovni dan.

Na naši šoli bo potekal pouk po petkovem urniku (B-urnik).

Malica bo organizirana kot običajno, kosila ta dan ne bo. Prav tako ta dan ne bo izbirnih predmetov, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.

Prevozi bodo za učence organizirani po ustaljenem voznem redu.

 

Vanja Zuljan

pomočnica ravnateljice

VARNOST KOLES PRED ŠOLO

V zadnjem času veliko otrok prihaja v šolo s kolesi, kar pozdravljamo. Vendar pa se vsi učenci ne držite šolskih pravil uporabe koles. Dogaja se, da kolesa izginjajo, se premeščajo in uničujejo, kar je nedopustno. Ob prihodu v šolo kolo parkirajte na ustreznem mestu, v zato predvidenih kolesarnicah. Kolo zaklenite in se drugih koles ne dotikajte in jih namerno ne uničujte. Med odmori in pred poukom je vožnja s kolesi prepovedana in nevarna. Po pouku se pred šolo ne zadržujte in se z njimi varno odpeljite domov.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

AKCIJA PEŠ V ŠOLO

V naslednjem tednu, ko obeležujemo svetovni dan hoje, bomo na šoli ponovno izvedli spremljanje načina prihajanja v šolo. Vabimo vas, da se v čim večjem številu v šolo odpravite peš, s kolesom ali s skirojem in svojemu razredu prinesete točke za tekmovanje »NAJ razred«.

Žetoni – kosilo

V zadnjem času v šolski kuhinji opažamo povečano neuporabo žetonov za kosilo. Ponovno vas obveščamo, da je uporaba žetonov za kosilo obvezna. Če žeton pozabite doma, se morate vpisati v zvezek, ki bo vsako jutro do 8.20 na izdajnem pultu pred kuhinjo. Brez žetona in brez prijave ne boste dobili kosila.

Če ste žeton za kosilo izgubili, novega dobite pri vodji šolske kuhinje gospodu Andražu Vozlju.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

Delovna sobota: Naravoslovni-tehniški dan

V soboto 28. septembra 2018, bomo imeli naravoslovno-tehniški dan: Požarna in prometna varnost. Načrtovane dejavnosti se za vse učence šole začnejo ob 8.20 in trajajo do 11.55.  S tem dnem nadomeščamo pouka prost dan, 24.12. 2018.

 Šolski avtobus bo ta dan vozil  po običajnem voznem redu za začetek pouka ob 8.20 in za konec pouka ob 12. uri.

V šolo – 7. 35 Zgornje Moste; 7.42 Breg;                  7.55 Rodine, 8.00 Vrba

Iz šole – 12.15 v smeri Rodine                                  12. 30 v smeri Breg in Moste

DEJAVNOSTI:

 • 1. razred: srečanje z gasilcem, prilagojene vsebine o naravnih in drugih nesrečah na temo NEURJE, pogovor o evakuaciji,  ogled gašenja z gasilnimi aparati, izdelava likovnega izdelka.
 • 2. razred: predstavitev gasilske opreme, prva pomoč pri opeklinah, ogled gašenja  z gasilnimi aparati, pogovor o evakuaciji, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE.
 • 3. razred:  Pes, pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti  učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, 112, naravne in druge nesreče s poudarkom o preventivnih ukrepih, da preprečimo težave z vodo, ogled gašenja, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE!
 •  4. razred: Pes pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, gašenju in uporabe 112 – osnove gorenja in gašenja ob poskusih. Obisk gasilnega doma v Zabreznici.
 • 5. razred: Pogovor o naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na temo NEURJE! Ogled gasilnega doma na Jesenicah (odhod avtobusa ob 9.30 izpred šole in ob 11.15 iz Jesenic). Spremljajo vas ga. K. Peljhan, S. Osterman, E. Drmota.
 • 6. razred: Gorenje in gašenje ob poskusih, uporaba priročnih gasilnih sredstev.  Požari v naravi, poplave in ekološki problemi ob požarih in poplavah. Požar, naravne nesreče in preventiva v angleščini. Prirejene vsebine o naravnih in drugih nesrečah ter uporabi klicne številke 112.
 • 7. razred: Osebna in prometna varnost na poti v šolo in iz nje, na ekskurzijah in drugih   lokacijah. Ogled centra za obveščanje in obisk v gasilskem domu v Kranju. Odhod avtobusa izpred šole je ob 8.15, povratek iz Kranja pa ob 11.10. Šolsko malico zjutraj vzamete s seboj v Kranj. Spremljajo vas ga. M. Jazbec, ga. S. Magdič, ga. M. Jerala.
 • 8. razred: Prva pomoč: položaj ponesrečencev in prenašanje, imobilizacija in uporaba trikotne rute ter priročnih sredstev za prvo pomoč, oskrba rane, osnovne vrste obvez,  izdelava likovnih in literarnih izdelkov – poročilo, reportaža.
 • 9. razred: Požar in gašenje, praktična uporaba gasilnih aparatov, delovanje GRS ter osnove prve pomoči in oživljanje.

OBVESTILO – ŠOLSKI AVTOBUS

Obveščamo Vas, da so gradbena dela na Bregu zaključena. Šolski avtobus bo od jutri, 25. 9. 2018, dalje vozil po prvotnem voznem redu, tako kot je vozil pred gradbenimi deli, ki so potekala v preteklem šolskem letu 2017/18. Zjutraj je pot avtobusa sledeča: Zgornje Moste, Moste/talci, Moste/Elektro, Moste/bloki, Breg in do šole. Nazaj iz šole pa v obratnem vrstnem redu.

Vozni red šolskega avtobusa je objavljen na šolski spletni strani.

Vanja ZULJAN
pomočnica ravnateljice

Koledar dogodkov

september 2021
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« Avg   Okt »

nadomescanja

Dostopnost