Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav

 

Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav na področju govora, inkluziji učencev tujcev brez jezikovnega znanja ter aktivnejšemu vključevanju nekaterih učencev v pouk in šolski vsakdan

Šola je s pričetkom šolskega leta 2019/20 pričela z izvajanjem projekta »Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav na področju govora, inkluziji učencev tujcev brez jezikovnega znanja ter aktivnejšemu vključevanju nekaterih učencev v pouk in šolski vsakdan«. Projekt bo potekal dve leti. V tem času bodo strokovne delavke šole, ki so vključene v projekt, skozi obiske različnih evropskih osnovnih šol, spoznavale nove gledališke metode dela, ki jih bodo implementirale v pouk na naši šoli. Eden izmed glavnih ciljev projekta je, skozi te metode pomagati učencem, ki imajo težave z govorom in branjem, pomagati učencem do boljše samopodobe in večje aktivnosti pri pouku ter pomagati učencem tujcem pri učenju slovenščine.

Zaključki in opažanja projekta bodo predstavljeni tako staršem kot tudi širši javnosti, in sicer  v obliki prispevkov za šolsko spletno stran, občinsko glasilo in v obliki gledališke delavnice za učitelje okoliških šol, ki vodijo dramske skupine.

 

Erasmus+ Firence maj 2021

V času epidemije je bilo naše izobraževanje Erasmus prekinjeno in se ni izvajalo. Ko so se ukrepi zaradi pandemije malo sprostili, smo se Maja Jazbec, Petra Sedminek Malnar, Vanja Zuljan in Lidija Skoporec Knafelj, odločile, da z gledališkim izobraževanjem Erazmus + nadaljujemo. Izmenjava in deljenje praktičnih izkušenj na šolah še ni bilo možno, zato smo se od 23. do 30. 5. 2021 udeležile izobraževanja na Europass šoli v Firencah. Tam so za nas organizirali gledališko izobraževanje, vodil ga je Stefano Scotti, ki se je izobraževal v Španiji in je imel izredno širino gledališkega znanja.

V nedeljo, 23. 5. 2021, smo prispele v Firence, se namestile in si ogledale center mesta. Drugi dan Erasmus+ mobilnosti smo preživele v Europass Teacher Academy, kjer smo se učile praktičnih gledaliških metod. To so bile metode za vzpostavljanje pozornosti, vključevanje učencev, spoznavanje in gibalno-komunikacijsko izražanje. Tretji dan našega izobraževanja smo spoznavale gledališke tehnike za impresioniranje publike, ustvarjanje drame, samozaupanje, razvijanje domišljije in zaupanje soigralcem. Na izobraževanju smo spoznale, da je posnemanje prvi korak do domišljije; improvizacija pa je osnova ustvarjalnosti. S pomočjo tehnik improvizacije in imitacije smo ugotovile, kako sprostiti domišljijo otrok, da postanejo bolj gibalno, slušno in vizualno ustvarjalni. Naslednji dan smo razvijale tehnike za oblikovanje glasu. Ukvarjale smo se z višino, glasnostjo, poudarki, ritmom in hitrostjo glasu. Odkrivale smo moč glasu in povezanost glasu z dihanjem in izražanjem čustev. S pomočjo glasu smo različnim junakom oblikovale značaje in se urile v čim bolj doživetem branju zgodbe. Pripovedovale smo zgodbe, jih uprizarjale s pomočjo giba, zvoka, besed, improvizacije. Preko Skypa smo se pogovarjale z učiteljem gledaliških umetnosti iz Španije: http://www.proexdra.com/. Zadnji dan izobraževanja smo namenile evalvaciji gledaliških tehnik. Tedensko izobraževanje smo zaključile s slikanjem in podelitvijo diplom za opravljeno izobraževanje.

Vesele smo, da smo izobraževanje lahko izpeljale in da bomo pridobljeno znanje lahko uporabile pri svojem delu z učenci.

 

      

Erasmus+ Berlin januar 2020

Gledališka pedagogika v Berlinu in OŠ Žirovnica, Erasmus +

Osnovna šola Žirovnica ima kar dve gledališki skupini, in sicer mlajšo (4. in 5. razred) in starejšo (6., 7., 8. in 9. razred). Vsako leto se h gledališki skupini priključi precejšnje število učencev, ki radi vodijo prireditve in pripravljajo kulturne programe za različne šolske in občinske prireditve.

Na šoli se je tako leta 2018 zaradi tega, da bi bili še boljši na kulturnem področju, pojavila ideja, da bi se dodatno izobraževali na področju gledališke pedagogike in da bi si ogledali primere dobre prakse tudi v tujini. Sledila je prijava projekta na program Erasmus+. Tako smo pridobili sredstva in letos januarja je zato potekal prvi del izmenjave. Maja Jazbec, Vanja Zuljan, Saša Eržen in Lidija Skoporec Knafelj smo si v Berlinu ogledale pouk v okviru šole Lise-Tetzner, ki leži na južnem koncu Berlina, natančneje v Neukölnu. Tam smo si vse štiri učiteljice od 21. do 23. januarja ogledale, kako poteka pouk gledališke vzgoje kot del rednega pouka in kot interesna dejavnost. Spoznale smo mladinsko gledališče Grips in si ogledale eno izmed njihovih gledaliških predstav. Naša koordinatorka Cornelia Tiefenbacher nas je seznanila tudi s strokovno literaturo s področja gledališke pedagogike. Praktično in teoretično gledališko znanje, ki smo ga pridobile na izmenjavi v Nemčiji, že prenašamo na učence v Osnovni šoli Žirovnica.

V marcu 2020 sledi nova izmenjava, tokrat si bomo ogledale mednarodno šolo na Švedskem.

Učenje skozi gibanje

Hiter življenjski slog nas v našem vsakdanu pogosto prikrajša za prosti čas, predvsem za tistega, ki ga namenjamo gibanju. To se odraža v upadu koncentracije, motivacije, težavah v fizičnem razvoju ter posledično v nižjih učnih dosežkih, kar je mogoče zaznati tudi pri učencih žirovniške osnovne šole. Da bi omejili negativne posledice pomanjkanja gibanja in učencem omogočili celosten razvoj, se je šola v preteklem šolskem letu vključila v projekt FIT4KID, ki gibanje z različnimi oblikami in metodami dela vključuje tudi v učni proces. Projekt smo učitelji nadgradili še s projektom: Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli, ki smo ga prijavili v okviru programa mobilnosti učiteljev Erasmus+. Projekt sofinancira Evropska unija in temelji na opazovanju pouka s poudarkom na gibalnih metodah in nam omogoča izobraževanja v tujini.

is8

več…

Koledar dogodkov

september 2021
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« Avg   Okt »

nadomescanja

Dostopnost