Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav

 

Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav na področju govora, inkluziji učencev tujcev brez jezikovnega znanja ter aktivnejšemu vključevanju nekaterih učencev v pouk in šolski vsakdan

Šola je s pričetkom šolskega leta 2019/20 pričela z izvajanjem projekta »Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav na področju govora, inkluziji učencev tujcev brez jezikovnega znanja ter aktivnejšemu vključevanju nekaterih učencev v pouk in šolski vsakdan«. Projekt bo potekal dve leti. V tem času bodo strokovne delavke šole, ki so vključene v projekt, skozi obiske različnih evropskih osnovnih šol, spoznavale nove gledališke metode dela, ki jih bodo implementirale v pouk na naši šoli. Eden izmed glavnih ciljev projekta je, skozi te metode pomagati učencem, ki imajo težave z govorom in branjem, pomagati učencem do boljše samopodobe in večje aktivnosti pri pouku ter pomagati učencem tujcem pri učenju slovenščine.

Zaključki in opažanja projekta bodo predstavljeni tako staršem kot tudi širši javnosti, in sicer  v obliki prispevkov za šolsko spletno stran, občinsko glasilo in v obliki gledališke delavnice za učitelje okoliških šol, ki vodijo dramske skupine.

 

Erasmus+ Firence maj 2021

V času epidemije je bilo naše izobraževanje Erasmus prekinjeno in se ni izvajalo. Ko so se ukrepi zaradi pandemije malo sprostili, smo se Maja Jazbec, Petra Sedminek Malnar, Vanja Zuljan in Lidija Skoporec Knafelj, odločile, da z gledališkim izobraževanjem Erazmus + nadaljujemo. Izmenjava in deljenje praktičnih izkušenj na šolah še ni bilo možno, zato smo se od 23. do 30. 5. 2021 udeležile izobraževanja na Europass šoli v Firencah. Tam so za nas organizirali gledališko izobraževanje, vodil ga je Stefano Scotti, ki se je izobraževal v Španiji in je imel izredno širino gledališkega znanja.

V nedeljo, 23. 5. 2021, smo prispele v Firence, se namestile in si ogledale center mesta. Drugi dan Erasmus+ mobilnosti smo preživele v Europass Teacher Academy, kjer smo se učile praktičnih gledaliških metod. To so bile metode za vzpostavljanje pozornosti, vključevanje učencev, spoznavanje in gibalno-komunikacijsko izražanje. Tretji dan našega izobraževanja smo spoznavale gledališke tehnike za impresioniranje publike, ustvarjanje drame, samozaupanje, razvijanje domišljije in zaupanje soigralcem. Na izobraževanju smo spoznale, da je posnemanje prvi korak do domišljije; improvizacija pa je osnova ustvarjalnosti. S pomočjo tehnik improvizacije in imitacije smo ugotovile, kako sprostiti domišljijo otrok, da postanejo bolj gibalno, slušno in vizualno ustvarjalni. Naslednji dan smo razvijale tehnike za oblikovanje glasu. Ukvarjale smo se z višino, glasnostjo, poudarki, ritmom in hitrostjo glasu. Odkrivale smo moč glasu in povezanost glasu z dihanjem in izražanjem čustev. S pomočjo glasu smo različnim junakom oblikovale značaje in se urile v čim bolj doživetem branju zgodbe. Pripovedovale smo zgodbe, jih uprizarjale s pomočjo giba, zvoka, besed, improvizacije. Preko Skypa smo se pogovarjale z učiteljem gledaliških umetnosti iz Španije: http://www.proexdra.com/. Zadnji dan izobraževanja smo namenile evalvaciji gledaliških tehnik. Tedensko izobraževanje smo zaključile s slikanjem in podelitvijo diplom za opravljeno izobraževanje.

Vesele smo, da smo izobraževanje lahko izpeljale in da bomo pridobljeno znanje lahko uporabile pri svojem delu z učenci.

 

      

Erasmus+ Berlin januar 2020

Gledališka pedagogika v Berlinu in OŠ Žirovnica, Erasmus +

Osnovna šola Žirovnica ima kar dve gledališki skupini, in sicer mlajšo (4. in 5. razred) in starejšo (6., 7., 8. in 9. razred). Vsako leto se h gledališki skupini priključi precejšnje število učencev, ki radi vodijo prireditve in pripravljajo kulturne programe za različne šolske in občinske prireditve.

Na šoli se je tako leta 2018 zaradi tega, da bi bili še boljši na kulturnem področju, pojavila ideja, da bi se dodatno izobraževali na področju gledališke pedagogike in da bi si ogledali primere dobre prakse tudi v tujini. Sledila je prijava projekta na program Erasmus+. Tako smo pridobili sredstva in letos januarja je zato potekal prvi del izmenjave. Maja Jazbec, Vanja Zuljan, Saša Eržen in Lidija Skoporec Knafelj smo si v Berlinu ogledale pouk v okviru šole Lise-Tetzner, ki leži na južnem koncu Berlina, natančneje v Neukölnu. Tam smo si vse štiri učiteljice od 21. do 23. januarja ogledale, kako poteka pouk gledališke vzgoje kot del rednega pouka in kot interesna dejavnost. Spoznale smo mladinsko gledališče Grips in si ogledale eno izmed njihovih gledaliških predstav. Naša koordinatorka Cornelia Tiefenbacher nas je seznanila tudi s strokovno literaturo s področja gledališke pedagogike. Praktično in teoretično gledališko znanje, ki smo ga pridobile na izmenjavi v Nemčiji, že prenašamo na učence v Osnovni šoli Žirovnica.

V marcu 2020 sledi nova izmenjava, tokrat si bomo ogledale mednarodno šolo na Švedskem.

3. dan izmenjave Berlin Erasmus+

Opazovali smo potek dela v gledališki skupini. Delo je potekalo kot del krožka in ne kot del rednega pouka. Spoznali smo nove gledališke tehnike za pozicije telesa, hitrost gibanja, izražanje intenzivnosti čustev, koncentracijo, povezanost skupine in govorne tehnike za delo s tujci. Zvečer smo obiskale mladinsko gledališče Grips, kjer smo si ogledale gledališko-plesno-pevsko predstavo.

 

 

2. dan izmenjave Berlin 2020 Erasmus+

Dan smo preživele na projektnem dnevu z učenci tretjega razreda, ki so pripravljali Kästnerjevo gledališko predstavo Živalska konferenca. Dobile smo vpogled v delo gledališkega učitelja pri redni uri gledališke igre in spoznale, kako delo poteka pri pouku s pomočjo gledaliških tehnik. Seznanili so nas z različno literaturo, ki je dostopna učiteljem pri poučevanju in učenju s pomočjo gledaliških tehnik. Dan je bil uspešen.

Mobilnost Berlin 2020

Ekipa gledaliških pedagoginj srečno prispela na izobraževanje v Berlin. Veselimo se jutrišnjega delovnega dne s hospitacijami na Lisa-Tetzner Schule.

Uspešnost Erazmus+ projekta

Uspešnost Erazmus + projekta smo merili z vprašalniki, ki smo jih pred, med in po mobilnosti razredili med učitelje na šoli. Analizo rezultatov smo zbrali v posebnem dokumentu, ki je dodan spodaj.

Zakladnica idej

Z Erasmus+ projektom ‘Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli’, ki ga sofinancira Evropska unija smo v šolskih letih 2015/16 in 2016/17, želeli na šoli najti pristope in učne metode, ki bi nam pomagale upočasniti hiter upad gibalnih in psihosomatskih sposobnosti učencev ter preprečiti vse pogostejše motivacijske, učne in vedenjske težave, ki jih prinaša pomanjkanje gibanja v vsakdanjem življenju. Obenem smo želeli spodbuditi kvalitetno celostno učenje, ki se začne v vrtcu, a v kasnejših letih zaradi neaktivnih metod dela pogosto izzveni. Na mobilnostih na Islandiji, v Nemčiji in Španiji smo opazovali šolski vsakdan partnerskih šol in opazili kar nekaj odličnih primerov dobre prakse, porodila pa se nam je tudi cela vrsta idej, ki bi jih lahko učinkovito uporabljali tekom rednega pedagoškega procesa in uspešno dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v svojem projektu. Ideje semo zbrale v zbirniku, ki se nahaja v priponki.

Erazmus + v vrtcu

Tudi v vrtcu smo skrbeli, da so ideje projekta Erazmus + (Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli  ) prešla v življenje. O tem smo pisali na našem zavihku spletne strani. Ob koncu projekta pa povezave objavljamo tudi na šolski spletni strani:

 

KAJ NOVEGA SO ŠOLI PRINESLE MOBILNOSTI UČITELJEV?

V šoli se z letošnjim šolskim letom zaključuje Erasmus + KA 1 projekt: Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli. Projekt je na šoli potekal dve šolski leti. Ključni cilj projekta je bila nadgradnja izobraževanja programa FIT pedagogike. Preko mobilnosti učiteljev smo iskali nove metode in oblike dela, ki bi učencem skozi učenje z gibanjem v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju omogočile doseganje trajnejšega znanja. V projekt smo bili vključeni strokovni delavci vrtca in šole, ki smo obiskali izobraževalne ustanove na Islandiji, v Nemčiji in v Španiji. Tam smo opazovali različne aktivne oblike pouka. Primere dobre prakse smo predstavili ostalim strokovnim delavcem šole in jih implementirali v svoj pouk. Opažanja in dobre primere smo delili tudi s širšo javnostjo – tudi s pomočjo občinskega glasila. več…

Obisk šole I. E. S. Ildefonso Serrano v Španiji

V januarju smo se štiri učiteljice v sklopu programa Erasmus + še zadnjič odpravile na pot. Tokrat smo obiskale šolo I. E. S. Ildefonso Serrano v Španiji. V upanju, da bomo pobegnile januarskim temperaturam v naših krajih, smo po presenečenju nad nizkimi temperaturami po pristanku naletele na še eno, saj so bile izredno hladne tudi učilnice v šoli. Ker v državi niso vajeni tako nizkih temperatur, tudi šola ni pripravljena nanje. Učitelji in učenci so dneve v šoli preživeli kar v plaščih. Negodovanja kljub temu ni bilo zaznati.

slika1

Šolo obiskujejo učenci v starosti 11/12 do 18 let, prihajajo pa iz štirih okoliških vasi. Izobražujejo se po splošnem programu, njihova interesna področja pa se v višjih letnikih diferencirajo z izbirnimi predmeti, zlasti na področju naravoslovja. Kar nas je med obiskom močno presenetilo, je bilo izredno nizko znanje angleškega jezika tako med učenci kot med učitelji. Kot vzrok za to so nam navedli vseprisotno sinhronizacijo in prevode v španščino, ki vodijo v pomanjkanje zanimanja za učenje tujih jezikov. Zanimivo je bilo tudi dejstvo, da pri nekaterih predmetih pouk poteka brez učbenikov in delovnih zvezkov, učence pa se močno spodbuja k samostojnemu delu. V času našega obiska so po državi potekale tudi razprave domače naloge – da ali ne.

Na šoli je prepovedana uporaba mobilnih telefonov. Neupoštevanje pravila se kaznuje tudi s tridnevno prepovedjo obiska pouka. Učenci veliko berejo, ne zgolj pri španščini, temveč tudi za druge šolske predmete (zgodovina, kemija,…). Letno preberejo cca. 15 knjig.

Na šoli, ki je nekoliko večja od naše, smo opazile tudi nekaj podobnosti. Učenci odmor med dvema sklopoma pouka po tri šolske ure preživljajo na šolskem igrišču. Šol v naravi sicer nimajo, imajo pa zato veliko število ekskurzij. Kljub majhnosti kraja oz. vasi, kjer se šola nahaja, je učencem na voljo obilo popoldanskih aktivnosti, od športa, glasbene šole do gledališke dejavnosti in bralnih krožkov.

Bila je zanimiva izkušnja in verjamemo, da bomo primere dobre prakse, ki smo jih opazile, uspešno prenesli v naše okolje.

Barbara Cankar, Andrejka Kramar, Petra Sedminek Malnar, Maja Jazbec

slika2

Po izkušnje v Nemčijo

Ko se je šolsko leto za učence v Sloveniji že zaključilo, so v Nemčiji otroci še teden dni pridno gulili šolske klopi. To smo štiri učiteljice iz OŠ Žirovnica izkoristile in se v okviru projekta mobilnosti za učitelje Erasmus+ odpravile v nemški Köln, kjer smo opazovale proces poučevanja in učenja na dveh šolah. Razredni učiteljici je gostila dvojezična (špansko-nemška) šola Katolische Grundschule; medtem ko sva predmetni učiteljici nove ideje nabirali na Humboldt Gymnasium.

Cilj programa, v katerega je vključena žirovniška osnovna šola, Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli je poiskati čim več idej, ki bi spodbujale ustvarjalnost in gibanje. Tako kot že prvič, ko so se nekatere učiteljice odpravile na Islandijo, smo tudi tokrat opazile velik poudarek na aktivno preživetih odmorih. Ideja o t. i. rekreativnih odmorih nam je vzklila že v okviru projekta Fit 4Kid, potrdila pa se je z obiskoma tujih šol. Med glavnim odmorom smo tako že v preteklem šolskem letu spodbujali gibanje v telovadnici ali na prostem, če so vremenske razmere to dopuščale. Ker je ideja med učenci pri nas dobro zaživela, bomo z njo nadaljevali tudi v novem šolskem letu. Prav tako pa nadaljujemo z metodami poučevanja s poudarkom na gibanju v okviru pouka.

Humboldt Gymnasium sprejme učence od 5. razreda dalje in velika večina otrok svojo pot v šolo opravi s kolesom; Katolishe Grundschule pa prav tako nima nobenega parkirišča, kjer bi starši lahko parkirali in svoje otroke dostavili v šolo, zato jih velika večina pride peš.

Slovenska in nemška organizacija šolstva se razlikuje v marsičem, med drugim tudi v organizaciji dni dejavnosti, kot so npr. športni dnevi. Predmetni učiteljici sva na srečo imeli možnost prisostvovati na enem, ki so ga poimenovali Tek za dober namen. Na njem je tekla celotna šola, vključno z nekaterimi učitelji in starši. S samim tekom pa so starši vložili prostovoljne prispevke – višina je bila lahko pavšalna ali pa odvisna od števila pretečenih krogov. Del zbranih sredstev se je namenil za določeno šolo v Afriki, kjer deluje njihova bivša učenka; drugi del pa za potrebe šole (npr. vložek za ureditev igrišča).

Tek

Strokovno izobraževanje v Nemčiji nam je prineslo tudi nabor idej, kako še bolj razgibano in domiselno preživeti podaljšano bivanje. Obogateni z novimi izkušnjami vstopamo v novo šolsko leto, v katerem bomo svoje nove ideje in znanje širili naprej in skušali naše poučevanje narediti še kakovostnejše.

Koledar dogodkov

september 2021
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« Avg   Okt »

nadomescanja

Dostopnost