Razred/

oddelek

Skupaj Razredničarka/razrednik; poučuje
1. a 19

Katja Lah, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: urejanje šolske spletne strani; mlajša gledališka skupina;

1. b 19 Veronika Pšenica, razredni pouk;
   

Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu;

ID: mladi planinci; kolesarski izpit;

 

2. a

 

20

Mojca Velepec razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: mlajša gledališka skupina;

2. b 23

Irena Bohinec, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: mladi planinci;

 

3. a 28

Meta Zupan, razredni pouk;

ID: prometni krožek in kolesarski izpit; čebelarski krožek;

3. b 28

Jolanda Klobasa, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: likovno urejanje šolskega prostora;

  137 UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA
4. a 25 Majda Rikanović, razredni pouk; jutranje varstvo;
4. b 28

Petra Sedminek Malnar, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: zeliščarstvo šolskega vrta; pravljični krožek;

5. a 22

Klavdija Peljhan, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: kuharski krožek za učence 5. razreda;

5. b 23 Sonja Osterman, razredni pouk; branje s pomočjo efekt generatorja;

 

6. a

 

21

 Nataša Černe, angleščina;
6. b 20  Maša Harej, drugi učitelj športa; podaljšano bivanje;
  139 UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA

 

7. a

21

Gregor Pungaršek, matematika; tehnika in tehnologija; laborant; IP: robotika,

elektronika v robotiki; NIP: tehnika in tehnologija ID: priprava na kolesarsko tekmovanje; računalniški krožek v 2. razredu, čebelarski krožek; robotika;

 

7. b 21

Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor; priprava

kulturnih prireditev;

8. a

 

22

Meta Čuk, zgodovina; likovna umetnost; domovinska in državljanska kultura in

etika; IP: likovno snovanje 1; ID: likovno urejanje šolskega prostora; dekoracija šole;

8. b 22

Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina; IP: radio; ID: gledališka skupina (6.,

7., 8. in 9. razred); urejanje šolske spletne strani; priprava kulturnih prireditev;

 

9. a 19 Nataša Šturm, biologija; naravoslovje; gospodinjstvo; IP: rastline in človek;
9. b 18 Borut Fajfar, fizika; tehnika in tehnologija; računalnikar; IP: obdelava gradiv – les;
  123 UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA
  399 UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA

 

 • Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice; geografija, IP: turistična vzgoja;
 • Barbara Cankar, angleščina;
 • Polona Kus, knjižničarka; angleščina; mladinski tisk; učbeniški sklad;
 • Irena Pirc, psihologinja; šolska svetovalna delavka; ID: prostovoljstvo;
 • Darija Zupan, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
 • Leja Mehmedovič, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
 • Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska skupnost učencev;
 • Nadja Bergant, biologija; kemija; gospodinjstvo; vodja šolske prehrane; IP: poskusi v kemiji; sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence razreda;
 • Eda Drmota, angleščina; podaljšano bivanje NIP: angleščina v razredu;
 • Metka Jerman, slovenščina; ID: debatni klub;
 • Saša Habjan, podaljšano bivanje, jutranje varstvo;
 • Saša Sprinčnik, Renata Berce, matematika;
 • Andrejka Kramar, matematika; NIP: računalništvo v , 5. in 6. razredu; IP: filmska vzgoja; ID: video krožek;
 • Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka; šport za sprostitev; ID: igre z žogo za učence 2. in 3. razreda; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje »naj športnik«;
 • Suzana Jenko, šport; IP: šport za zdravje; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje »naj športnik«;
 • Magda Češek, likovna umetnost; IP: likovno snovanje 2, 3;
 • Maja Jazbec, podaljšano bivanje; IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v , 5 in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu;
 • Barbara Letonja, podaljšano bivanje;
 • Saša Eržen, geografija; podaljšano bivanje; ID: gledališka skupina;
 • Magda Papler, ID: računalništvo za učence razreda;
 • Maša Hribernik, ID: otroški pevski zbor in 2. razreda;
 • Andraž Vozelj, ID: kuharstvo; foto krožek za učence od do 9. razreda.
OPB 1 Barbara Letonja
OPB 2 Saša Eržen
OPB 3 Marija Jerala
OPB 4 Saša Habjan, Nataša Šturm, Maja Jazbec, Renata Berce, Polona Kus
OPB 5 Maša Harej
OPB 6 Eda Drmota
OPB 7 Saša Habjan

 Šolska svetovalna služba: Irena PIRC

Šolska knjižnica: Polona KUS

Vodja šolske prehrane: Nadja BERGANT

Računovodsko-

administrativna dela:

Šolska kuhinja: Tehnično-vzdrževalna dela: Čiščenje:
Blanka TRAMTE Andraž VOZELJ Janez TAVČAR Marija VALENTINČIČ
Magda PAPLER Renata PRISTAVEC Matevž MLINAR Sonja BULOVEC
Marija DOBRAVEC Tanja PAJEK   Zdenka KOŠIR
  Marija VALENTINČIČ   Radojka KOVAČEVIČ
  Mateja BALOH   Gordana DABIŽLJEVIČ
  Tatjana PRIMC   Marjeta KOVAČ
  Magdalena NOVAK   Romana JALEN
     

Anica ARNOL

Karmen MALTAR

Koledar dogodkov

avgust 2020
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« Jul   Sep »

nadomescanja