Učiteljice in učitelji razredniki:

Razred/

oddelek

Skupaj Razredničarka/razrednik; poučuje
1. a 20

Katja Lah, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: urejanje šolske spletne strani; mlajša gledališka skupina 4. in 5. razred;

Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; jutranje varstvo;

ID: mladi planinci 1. in 2. razred; kolesarski izpit;

1. b 20

Veronika Pšenica, razredni pouk;

ID: Bal-A-Vis-X v 1. razredu; računalništvo v 2. razredu;

Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; jutranje varstvo;
ID: mladi planinci 1., 2. razred; kolesarski izpit;

2. a 26

Mojca Velepec, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: mlajša gledališka skupina 4. in 5. razred;

2. b 26

Irena Bohinec, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: mladi planinci 1. in 2. razred;

3. a 18 Meta Zupan, razredni pouk; podaljšano bivanje;
ID: kolesarski izpit; čebelarski krožek;
3. b 19  Jolanda Klobasa, razredni pouk; jutranje varstvo;
 ID: likovno urejanje šolskega prostora;
129 UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA
4. a 21

Majda Rikanović, razredni pouk;

ID: Bal-A-Vis-X v 1. in 4. razredu;

4. b 21

Petra Sedminek Malnar, razredni pouk;

ID: zeliščarstvo šolskega vrta;

5. a 19 Petra Jenko, razredni pouk;
ID: kuharski krožek za učence 5. razreda;
5. b 19

Anja Lukan, razredni pouk; podaljšano bivanje;

 

5. c 19 Ana Oblak, razredni pouk, podaljšano bivanje;
ID
: pravljični krožek za učence od 1. do 3. razreda;
6. a 26

Saša Eržen, podaljšano bivanje; geografija; domovinska in državljanska

kultura in etika; IP: filmska vzgoja; ID: gledališka skupina od 6. do 9.

razreda;

6. b 28

Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka; šport za zdravje; ID: igre z

žogo za 2. in 3. razred;

153 UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA
7. a 21 Renata Berce, matematika;
7. b 24 Suzana Jenko, šport; IP: šport za sprostitev; ID: naj športnik;
8. a 20 Nataša Černe, tuji jezik angleščina;
8. b 19 Maša Harej, šport; podaljšano bivanje; IP: šport za sprostitev;
9. a 20 Florijan Likar, zgodovina; NIP: tehnika in tehnologija v 6. razredu; jutranje varstvo; podaljšano bivanje;
9. b 20

Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor;

priprava kulturnih prireditev;

124 UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA
406 UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA

 

ID: interesna dejavnost                  IP: izbirni predmet                           NIP: neobvezni izbirni predmet

 

Učiteljice in učitelji  nerazredniki: 

 • Magda Češek, likovna umetnost; tehnika in tehnologija, IP: likovno snovanje 3
 • Meta Čuk, zgodovina, likovna umetnost; podaljšano bivanje IP: likovno snovanje 2; dekoracija šole
 • Eda Drmota, tuji jezik angleščina, NIP: angleščina v 1. razredu; podaljšano bivanje
 • Borut Fajfar: fizika; tehnika in tehnologija, računalnikar; IP: obdelava gradiv – les
 • Saša Habjan, podaljšano bivanje
 • Saša Hladnik, biologija; kemija; gospodinjstvo; podaljšano bivanje; vodja šolske prehrane; IP: poskusi v kemiji; sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence 6. razreda
 • Maja Jazbec, podaljšano bivanje; IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v , 5. in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu
 • Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; podaljšano bivanje; svetovalno delo; dodatna, individualna in skupinska pomoč učencem; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska skupnost učencev; svetovalno delo
 • Metka Jerman, slovenščina; ID: debatni krožek
 • Karmen Kosem, tuji jezik angleščina
 • Polona Kus, knjižničarka; mladinski tisk; učbeniški sklad
 • Leja Mehmedovič, specialna in rehabilitacijska pedagoginja; individualna in skupinska pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč učencem; ID: Bal-A-Vis-X
 • Magda Papler, ID: računalništvo za učence razreda
 • Irena Pirc, psihologinja; šolska svetovalna delavka; strokovna pomoč učencem; ID: prostovoljstvo
 • Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina; urejanje šolske spletne strani; priprava kulturnih prireditev; IP: radio; ID: gledališka skupina od 6. do 9. razreda
 • Gretica Volaš, matematika
 • Ema Češek, matematika
 • Nataša Šturm, biologija; naravoslovje; gospodinjstvo; podaljšano bivanje; IP: rastline in človek
 • Jure Valjavec, NIP: računalništvo
 • Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice; geografija, IP: turistična vzgoja; življenje človeka na Zemlji
 • Darija Zupan, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč učencem
 • Sana Bečić, spremljevalka in svetovalna delavka

 

Učiteljice in učitelji podaljšanega bivanja: 

OPB 1

Barbara Letonja

OPB 2

Barbara Letonja, Florijan Likar, Maja Jazbec

OPB 3

Marija Jerala, Maja Jazbec

OPB 4

Saša Eržen, Saša Habjan, Polona Kus

OPB 5

Maša Harej, Maja Jazbec

OPB 6

Saša Hladnik, Anja Lukan, Polona Kus, Eda Drmota, Nataša Šturm, Meta Čuk, Maja Jazbec

OPB 7

Saša Habjan, Maša Harej

Šolska svetovalna služba: Irena PIRC

Šolska knjižnica: Polona KUS

Vodja šolske prehrane: Saša HLADNIK

Računovodsko-

administrativna dela:

Šolska kuhinja:

Tehnično-vzdrževalna dela:

Čiščenje:

Blanka TRAMTE

Andraž VOZELJ

Janez TAVČAR

Marija VALENTINČIČ

Magda PAPLER

Renata PRISTAVEC

Matevž MLINAR

Zdenka KOŠIR

Marija DOBRAVEC

Tanja PAJEK

 

Radojka KOVAČEVIČ

 

Marija VALENTINČIČ

 

Gordana DABIŽLJEVIČ

 

Mateja BALOH

 

Marjeta KOVAČ

 

Tatjana PRIMC

 

Romana JALEN

 

Nina MRAK

 

Anica ARNOL

 

 

 

Nina MRAK

 

 

 

Ljubinka GLIGORIĆ

 

Koledar dogodkov

julij 2022
PTSČPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Jun   Avg »

nadomescanja

Dostopnost