Razred/

oddelek

Skupaj Razredničarka/razrednik; poučuje
1. a 23

Mojca Velepec razredni pouk;

ID: mlajša gledališka skupina (3., 4. in 5. razred); jutranje varstvo;

1. b 22

Irena Bohinec, razredni pouk;

ID: mladi planinci 1., 2. razred; jutranje varstvo;

 

Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu;

ID: mladi planinci 1., 2. razred; kolesarski izpit

2. a 27

Katja Lah, razredni pouk;

ID: urejanje šolske spletne strani; mlajša gledališka skupina (3., 4. in 5. razred); jutranje varstvo;

2. b 28 Veronika Pšenica, razredni pouk; računalniški krožek v 2. razredu;
3. a 25

Meta Zupan, razredni pouk;

ID: prometni krožek in kolesarski izpit; čebelarski krožek;

3. b 28

Jolanda Klobasa, razredni pouk;

ID: likovno urejanje šolskega prostora;

  153 UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA
4. a 22

Petra Sedminek Malnar, razredni pouk;

ID: zeliščarstvo šolskega vrta; pravljični krožek

4. b 23 Majda Rikanović, razredni pouk;
5. a 21

Klavdija Peljhan, razredni pouk;

ID: kuharski krožek za učence 5. razreda;

5. b 19 Sonja Osterman, razredni pouk; branje s pomočjo efekt generatorja;
6. a 23 Gregor Pungaršek, matematika; tehnika in tehnologija; laborant; IP: robotika, elektronika v robotiki; NIP: tehnika ID: priprava na kolesarsko tekmovanje; računalniški krožek v 2. razredu, čebelarski krožek;
6. b 21
Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor; priprava kulturnih prireditev;
  129 UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA
7. a 23 Meta Čuk, zgodovina; likovna umetnost; domovinska in državljanska kultura in etika; IP: likovno snovanje 1; ID: likovno urejanje šolskega prostora; dekoracija šole;
7. b 22 Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina; IP: gledališki klub; ID: gledališka skupina (6., 7., 8. in 9. razred); urejanje šolske spletne strani; priprava kulturnih prireditev;
8. a 20
Nataša Šturm, biologija; naravoslovje; gospodinjstvo; IP: organizmi v naravi;
8. b 19 Borut Fajfar, fizika; tehnika in tehnologija; računalnikar; IP: obdelava gradiv – les;
9. a 25 Metka El Jalkh, slovenščina; ID: debatni klub;

9. b

 

22

 

 

 

131

Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka; ID: igre z žogo za učence 2. razreda; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje »naj športnik«;

Suzana Jenko, šport; ID: atletika za učence 4. in 5. razreda; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje »naj športnik«;

 

UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA

  413 UČENCA OD 1. DO 9. RAZREDA

ID: interesna dejavnost                   IP: izbirni predmet                                     NIP: neobvezni izbirni predmet

 

  • Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice; geografija, IP: turistična vzgoja;
  • Andrejka Kramar, matematika; NIP: računalništvo v 4., 5. in 6. razredu; IP: multimedija; ID: video krožek; urejanje šolske spletne strani;
  • Barbara Cankar, angleščina;
  • Polona Kus, knjižničarka; angleščina; mladinski tisk; učbeniški sklad;
  • Irena Pirc, psihologinja; šolska svetovalna delavka; ID: prostovoljstvo;
  • Darija Zupan, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
  • Leja Mehmudovič, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
  • Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska skupnost učencev;
  • Nadja Bergant, biologija; kemija; gospodinjstvo; vodja šolske prehrane; IP: poskusi v kemiji; sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence 6. razreda;
  • Eda Drmota, angleščina; NIP: angleščina v 1. razredu;
  • Nataša Černe, angleščina;
  • Saša Habjan, podaljšano bivanje, jutranje varstvo;
  • Saša Sprinčnik, Renata Berce, matematika;
  • Magda Češek, likovna umetnost; IP: likovno snovanje 2, 3;
  • Maja Jazbec, IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v 4., 5 in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu;
  • Maša Harej, drugi učitelj športa; IP: izbrani šport – nogomet;
  • Magda Papler, ID: računalništvo 3. razred;
  • Maša Hribernik, ID: otroški pevski zbor 1. in 2. razreda;
  • Andraž Vozelj, ID: kuharstvo; foto krožek za učence od 6. do 9. razreda.

 

OPB 1      
Veronika Bakač
OPB 2      Nadja Bergant, Majda Rikanovič, Meta Čuk
OPB 3      
Eda Drmota, Maja Jazbec, Majda Rikanovič
OPB 4      Maša Harej
OPB 5       Polona Kus, Meta Čuk, Meta Zupan, Nataša Šturm
OPB 6      Marija Jerala
OPB 7      Saša Habjan

 

Šolska svetovalna služba: Irena PIRC

Šolska knjižnica: Polona KUS

Vodja šolske prehrane: Nadja BERGANT

Računovodsko-administrativna

dela:

Šolska kuhinja:

Tehnično-vzdrževalna

dela:

Čiščenje:

Blanka TRAMTE

Magda PAPLER

 

 

 

Renata PRISTAVEC

Andraž VOZELJ

Tanja PAJEK

Marija VALENTINČIČ

Magdalena NOVAK

Denisa ALIBAŠIĆ

Tatjana PRIMC

 

Janez TAVČAR

Matevž MLINAR

 

 

Marija VALENTINČIČ

Tatjana PRIMC

Denisa ALIBAŠIĆ

Vasva DELIČ

Sonja BULOVEC

Mateja BALOH

Radojka KOVAČEVIČ

Gordana DABIŽLJEVIČ

Magdalena NOVAK

Romana JALEN

Anica ARNOL