Razred/

oddelek

Skupaj Razredničarka/razrednik; poučuje
1. a 26

Katja Lah, razredni pouk;

ID: urejanje šolske spletne strani; mlajša gledališka skupina (4. in 5. razred);

1. b 27 Veronika Pšenica, razredni pouk;
 

Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu;

ID: mladi planinci 1., 2. razred;

  Majda Rikanović, druga učiteljica v 1. razredu;
2. a 27

Mojca Velepec razredni pouk;

ID: mlajša gledališka skupina (4. in 5. razred);

2. b 28

Irena Bohinec, razredni pouk;

ID: mladi planinci 1., 2. razred; računalništvo v 2. razredu;

3. a 22

Meta Zupan, razredni pouk;

ID: prometni krožek in kolesarski izpit; čebelarski krožek;

3. b 23

Jolanda Klobasa, razredni pouk;

ID: likovno urejanje šolskega prostora;

  153 UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA
4. a 21

Petra Sedminek Malnar, razredni pouk;

ID: zeliščarstvo šolskega vrta;

4. b 19

Andrejka Dolar, razredni pouk; jutranje varstvo;

ID: mentorica za prometno vzgojo in kolesarski izpit;

5. a 24

Klavdija Peljhan, razredni pouk;

ID: kuharski krožek za učence 4. in 5. razreda;

5. b 21 Sonja Osterman, razredni pouk; branje s pomočjo efekt generatorja;
6. a 23 Meta Čuk, zgodovina; likovna umetnost; domovinska in državljanska kultura in etika; jutranje varstvo; IP: likovno snovanje 1; ID: likovno urejanje šolskega prostora; dekoracija šole;
6. b 24

Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina; IP: vzgoja za medije – radio;

ID: gledališka skupina (6., 7., 8. in 9. razred); urejanje šolske spletne strani; priprava kulturnih prireditev;

  132 UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA
7. a 21

Nataša Šturm, biologija; naravoslovje; gospodinjstvo;

IP: rastline in človek;

7. b 21

Vanja Zuljan, geografija; domovinska in državljanska kultura in etika;

IP: turistična vzgoja; življenje človeka na Zemlji;

8. a 25

Metka El Jalkh, slovenščina;

ID: debatni klub;

8. b 25

Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport nogomet; šport za zdravje;

ID: igre z žogo za učence 1. in 2. razreda; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje »naj športnik«;

Suzana Jenko, šport; jutranje varstvo;

ID: atletika za učence 4. in 5. razreda; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje »naj športnik«;

9. a 25 Barbara Cankar, angleščina;
  117 UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA
  402 UČENCA OD 1. DO 9. RAZREDA

ID: interesna dejavnost                   IP: izbirni predmet                                     NIP: neobvezni izbirni predmet

 

  • Andrejka Kramar, pomočnica ravnateljice; matematika; urejanje šolske spletne strani; NIP: računalništvo v 4., 5. in 6. razredu; ID: video krožek;
  • Polona Kus, knjižničarka; angleščina; mladinski tisk; učbeniški sklad;
  • Irena Pirc, psihologinja; šolska svetovalna delavka; ID: prostovoljstvo;
  • Jerneja Koselj, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
  • Mateja Potočnik, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
  • Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska skupnost učencev;
  • Nadja Bergant, biologija; kemija; gospodinjstvo; vodja šolske prehrane; IP: poskusi v kemiji; sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence 6. razreda;
  • Eda Drmota, angleščina; NIP: angleščina v 1. razredu;
  • Nataša Černe, angleščina;
  • Saša Sprinčnik, matematika;
  • Borut Fajfar, fizika; tehnika in tehnologija; računalnikar; IP: obdelava gradiv – les;
  • Gregor Pungaršek, matematika; tehnika in tehnologija; laborant; IP: robotika v tehniki; NIP: tehnika v 4., 5. in 6. razredu, ID: priprava na kolesarsko tekmovanje; računalniški krožek v 2. razredu;
  • Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor; priprava kulturnih prireditev;
  • Magda Češek, likovna umetnost; IP: likovno snovanje 2, 3;
  • Maja Jazbec, IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v 4., 5 in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu;
  • Aleš Ošljak, drugi učitelj športa v 2., 3., 4. in 5. razredu;
  • Magda Papler, ID: računalništvo 3. razred;
  • Maša Hribernik, ID: otroški pevski zbor 1. in 2. razreda;
  • Andraž Vozelj, ID: kuharstvo; foto krožek.

 

 

 

 

 

OPB 1       Barbara Letonja/Veronika Bakač
OPB 2      Barbara Pogačnik, Majda Rikanović
OPB 3       Maja Jazbec, Marija Jerala
OPB 4      Saša Habjan, jutranje varstvo
OPB 5       Eda Drmota
OPB 6      Marija Jerala, Nataša Šturm, Vanja Zuljan
OPB 7      Nadja Bergant, Suzana Jenko, Meta Čuk

 

Šolska svetovalna služba: Irena PIRC

Šolska knjižnica: Polona KUS

Vodja šolske prehrane: Nadja BERGANT

Računovodsko-administrativna

dela:

Šolska kuhinja:

Tehnično-vzdrževalna

dela:

Čiščenje:

Blanka TRAMTE

Magda PAPLER

 

 

 

Renata PRISTAVEC

Andraž VOZELJ

Tanja PAJEK

Marija VALENTINČIČ

Magdalena NOVAK

Denisa ALIBAŠIĆ

Tatjana PRIMC

 

Janez TAVČAR

Matevž MLINAR

 

 

Marija VALENTINČIČ

Tatjana PRIMC

Denisa ALIBAŠIĆ

Vasva DELIČ

Sonja BULOVEC

Mateja BALOH

Radojka KOVAČEVIČ

Gordana DABIŽLJEVIČ

Magdalena NOVAK

Romana JALEN

Anica ARNOL