Tajništvo šole: 5 809 150


Ravnateljica: 5 809 151

Pomočnica ravnateljice za šolo: 5 809 152

Pomočnica ravnateljice za vrtec: 5 809 160


Svetovalna delavka: 5 809 156

Zbornica: 5 809 154

Knjižnica: 5 809 157

Kuhinja: 5 809 159


Vrtec: 5 809 160


Mobilni telefon OPB 1. razred: 040 979 843

Mobilni telefon OPB 2., 3. razred: 040 175 733

Mobilni telefon OPB 4., 5. razred: 040 150 676

Mobilni telefon za šole v naravi: 040 986 272