Šolski koledar 2018/2019

Šolsko leto ima 190 šolskih dni. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji.

Prvo ocenjevalno obdobje 1.–9. razred od 3. septembra 2018 do 31. januarja 2019
Drugo ocenjevalno obdobje 1.–8. razred od 1. februarja 2019 do 22. junija 2019
9. razred od 1. februarja 2019 do 14. junija 2019

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo v zadnjem tednu vsakega ocenjevalnega obdobja.

Informativna dneva za vpis v srednje šole:

 • petek, 15. februar 2019
 • sobota, 16. februar 2019

 

 

Počitnice, prosti dnevi

 

POČITNICE
POČITNICE OD DO
JESENSKE ponedeljek, 29. oktober 2018 petek, 2. november 2018
NOVOLETNE ponedeljek, 24. december 2018 sreda, 2. januar 2019
ZIMSKE ponedeljek, 25. februar 2019 petek, 1. marec 2019
PRVOMAJSKE sobota, 27. april 2019 petek, 3. maj 2019
POLETNE sreda, 26. junij 2019 sobota, 31. avgust 2019

 

Pouka prosti dnevi so še:

 • sreda, 31. oktober 2018, dan reformacije;
 • četrtek, 1. november 2018, dan spomina na mrtve;
 • torek, 25. december 2018, božič;
 • sreda, 26. december 2018, dan samostojnosti in enotnosti;
 • torek, 1. januar 2019 in sreda, 2. januar 2019, novo leto;
 • petek, 8. februar 2019, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik;
 • ponedeljek, 22. april 2019, velikonočni ponedeljek;
 • sreda, 1. maj 2019, praznik dela;
 • četrtek, 2. maj 2019, praznik dela.

V šolskem letu 2018/19 bomo izvedli 3 delovne sobote: 

 • sobota, 29. 9. 2018, nadomeščanje pouka prostega dne 24. 12 2018 (ponedeljek)
 • sobota, 2. 2. 2019, pouk (v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem koledarju)
 • sobota, 11. 5. 2019, nadomeščanje pouka prostega dne 3. 5. 2019 (petek)

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
17. 6.–1. 7. 2019 1. rok učenci 9. razreda
26. 6.– 9. 7. 2019 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. 8.– 30. 8. 2019 2. rok učenci od 1. do 9. razreda
NPZ
MESEC DATUM AKTIVNOST

 

september

 

ponedeljek, 3. 9. 2018

Objava tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

 

maj

torek, 7. 5. 2019 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred.
četrtek, 9. 5. 2019 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred.
ponedeljek, 13. 5. 2019

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred.

NPZ iz tujega jezika za 6. razred.