Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih dejavnosti, v katere se učenci vključijo prostovoljno. Sezname in prijavnice za interesne dejavnosti za posamezne razrede bodo učenci dobili ob začetku šolskega leta. V šolskem letu 2017/18 bomo izvajali naslednje interesne dejavnosti:

 

 

RAZRED INTERESNA DEJAVNOST
1. razred planinski krožek, otroški pevski zbor
2. razred računalništvo, likovni krožek, planinski krožek, otroški pevski zbor, igre z žogo, angleščina
3. razred računalništvo, likovni krožek, planinski krožek, otroški pevski zbor, angleščina, zeliščarstvo šolskega vrta, igre z žogo, mladi gasilci, poskusi
4. razred atletika, planinski krožek, otroški pevski zbor, mladi gasilci, poskusi, zeliščarstvo šolskega vrta, mlajša gledališka skupina, kuharski krožek
5. razred atletika, planinski krožek, mladinski pevski zbor, mladi gasilci, kuharski krožek, košarka (dečki), zeliščarstvo šolskega vrta, mlajša gledališka skupina
6. razred prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gasilski krožek, košarka (dečki), zeliščarstvo šolskega vrta, gledališka skupina, mladi kolesarji, debatni klub, foto krožek, kuharski krožek
7. razred prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gasilski krožek, košarka (dečki), zeliščarstvo šolskega vrta, gledališka skupina, mladi kolesarji, debatni klub, foto krožek, video krožek
8. razred prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gasilski krožek, košarka (dečki), zeliščarstvo šolskega vrta, gledališka skupina, mladi kolesarji, debatni klub, foto krožek, video krožek
9. razred prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gasilski krožek, košarka (dečki), zeliščarstvo šolskega vrta, gledališka skupina, mladi kolesarji, debatni klub, foto krožek, video krožek