Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav
Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli
Erasmus-OSZirovnica-Glava

Šola z letošnjim šolskim letom pričenja z izvajanjem projekta Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli. Projekt bo potekal dve leti, in sicer ob podpori programa Erasmus+. Ključni cilj je nadgraditi izobraževanja programa fit-pedagogike z mobilnostjo učiteljev z namenom doseganja trajnejšega znanja pri učencih skozi učenje z gibanjem v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju. V projekt so vključeni strokovni delavci vrtca in šole, ki bodo obiskali izobraževalne ustanove v tujini. Tam bodo opazovali aktivne oblike pouka, ki jih bodo nato prenesli na ostale strokovne delavce šole oz. implementirali v svoj pouk. Zaključki in opažanja projekta bodo predstavljeni tako staršem kot tudi širši javnosti, in sicer  v obliki prispevkov za šolsko spletno stran, občinsko glasilo, zbornik oz. strokovne revije ter na roditeljskih sestankih.

 

erasmus1         erasmus2            erasmus3

Uspešnost Erazmus+ projekta

Uspešnost Erazmus + projekta smo merili z vprašalniki, ki smo jih pred, med in po mobilnosti razredili med učitelje na šoli. Analizo rezultatov smo zbrali v posebnem dokumentu, ki je dodan spodaj.

Zakladnica idej

Z Erasmus+ projektom ‘Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli’, ki ga sofinancira Evropska unija smo v šolskih letih 2015/16 in 2016/17, želeli na šoli najti pristope in učne metode, ki bi nam pomagale upočasniti hiter upad gibalnih in psihosomatskih sposobnosti učencev ter preprečiti vse pogostejše motivacijske, učne in vedenjske težave, ki jih prinaša pomanjkanje gibanja v vsakdanjem življenju. Obenem smo želeli spodbuditi kvalitetno celostno učenje, ki se začne v vrtcu, a v kasnejših letih zaradi neaktivnih metod dela pogosto izzveni. Na mobilnostih na Islandiji, v Nemčiji in Španiji smo opazovali šolski vsakdan partnerskih šol in opazili kar nekaj odličnih primerov dobre prakse, porodila pa se nam je tudi cela vrsta idej, ki bi jih lahko učinkovito uporabljali tekom rednega pedagoškega procesa in uspešno dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v svojem projektu. Ideje semo zbrale v zbirniku, ki se nahaja v priponki.

Erazmus + v vrtcu

Tudi v vrtcu smo skrbeli, da so ideje projekta Erazmus + (Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli  ) prešla v življenje. O tem smo pisali na našem zavihku spletne strani. Ob koncu projekta pa povezave objavljamo tudi na šolski spletni strani:

 

KAJ NOVEGA SO ŠOLI PRINESLE MOBILNOSTI UČITELJEV?

V šoli se z letošnjim šolskim letom zaključuje Erasmus + KA 1 projekt: Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja in učenja v vrtcu in šoli. Projekt je na šoli potekal dve šolski leti. Ključni cilj projekta je bila nadgradnja izobraževanja programa FIT pedagogike. Preko mobilnosti učiteljev smo iskali nove metode in oblike dela, ki bi učencem skozi učenje z gibanjem v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju omogočile doseganje trajnejšega znanja. V projekt smo bili vključeni strokovni delavci vrtca in šole, ki smo obiskali izobraževalne ustanove na Islandiji, v Nemčiji in v Španiji. Tam smo opazovali različne aktivne oblike pouka. Primere dobre prakse smo predstavili ostalim strokovnim delavcem šole in jih implementirali v svoj pouk. Opažanja in dobre primere smo delili tudi s širšo javnostjo – tudi s pomočjo občinskega glasila. več…

Obisk šole I. E. S. Ildefonso Serrano v Španiji

V januarju smo se štiri učiteljice v sklopu programa Erasmus + še zadnjič odpravile na pot. Tokrat smo obiskale šolo I. E. S. Ildefonso Serrano v Španiji. V upanju, da bomo pobegnile januarskim temperaturam v naših krajih, smo po presenečenju nad nizkimi temperaturami po pristanku naletele na še eno, saj so bile izredno hladne tudi učilnice v šoli. Ker v državi niso vajeni tako nizkih temperatur, tudi šola ni pripravljena nanje. Učitelji in učenci so dneve v šoli preživeli kar v plaščih. Negodovanja kljub temu ni bilo zaznati.

slika1

Šolo obiskujejo učenci v starosti 11/12 do 18 let, prihajajo pa iz štirih okoliških vasi. Izobražujejo se po splošnem programu, njihova interesna področja pa se v višjih letnikih diferencirajo z izbirnimi predmeti, zlasti na področju naravoslovja. Kar nas je med obiskom močno presenetilo, je bilo izredno nizko znanje angleškega jezika tako med učenci kot med učitelji. Kot vzrok za to so nam navedli vseprisotno sinhronizacijo in prevode v španščino, ki vodijo v pomanjkanje zanimanja za učenje tujih jezikov. Zanimivo je bilo tudi dejstvo, da pri nekaterih predmetih pouk poteka brez učbenikov in delovnih zvezkov, učence pa se močno spodbuja k samostojnemu delu. V času našega obiska so po državi potekale tudi razprave domače naloge – da ali ne.

Na šoli je prepovedana uporaba mobilnih telefonov. Neupoštevanje pravila se kaznuje tudi s tridnevno prepovedjo obiska pouka. Učenci veliko berejo, ne zgolj pri španščini, temveč tudi za druge šolske predmete (zgodovina, kemija,…). Letno preberejo cca. 15 knjig.

Na šoli, ki je nekoliko večja od naše, smo opazile tudi nekaj podobnosti. Učenci odmor med dvema sklopoma pouka po tri šolske ure preživljajo na šolskem igrišču. Šol v naravi sicer nimajo, imajo pa zato veliko število ekskurzij. Kljub majhnosti kraja oz. vasi, kjer se šola nahaja, je učencem na voljo obilo popoldanskih aktivnosti, od športa, glasbene šole do gledališke dejavnosti in bralnih krožkov.

Bila je zanimiva izkušnja in verjamemo, da bomo primere dobre prakse, ki smo jih opazile, uspešno prenesli v naše okolje.

Barbara Cankar, Andrejka Kramar, Petra Sedminek Malnar, Maja Jazbec

slika2

Koledar dogodkov

november 2020
PTSČPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
« Okt   Dec »

nadomescanja

Dostopnost